Знак с разширено действие

Description

Енергизиран фирмен стикер- знак “ЗА ЩАСТИЕ И КЪСМЕТ” с разширено действие

Електромагнитните излъчвания и полета се делят на Естествени и Техногенни.Естествените са свързани с излъчванията на Слънцето,Земята,планетите и т.н.Изкуствените(техногенните) се предизвикват от плодовете на нашата цивилизация-електричеството(тук влизат различните системи за изработване,предаване и трансформиране на електрическа енергия),транспортът във всичките му разновидности,електроуредите,компютрите,мобилните телефони и много други.За човешкият организъм са вредни по-голямата част от генерираните в електромагнитния океан(който ни заобикаля отвсякъде)вълни.Електромагнитното излъчване представлява процес на изпускане на електромагнитни вълни,а скоростно движещите се електрически заряди произвеждат променливи токове.
Още в средата на двадесети век се посочват редица примери за прякото отрицателно в здравословен аспект въздействие на електромагнитното излъчване върху мозъка и централната нервна система на човека.В наши дни се смята,че даже и съвсем слабите електомагнитни импулси оказват въздействие върху човешкият организъм.
В процесът на професионалната си работа по изчистването на вредните негативни въздействия и влияния ,оказващи въздействие върху здравето на хората професионалният радиестезист Ивелин Иванов в продължение на над двадесет години замервал пряката връзка между даденото проблемно състояние,естествените излъчвания на планетата Земя,но и магнитните бури.От направеното проучване и специализираната литература той разбрал,че още през тридесетте години на двадесети век било установено,че магнитните бури на Слънцето неизбежно влияят на биологичните обекти и човека.
Този факт накарал раздиестезиста да направи серия от замервания и експерименти,продължили над десет години.Оказало се,че предлаганият под търговското наименование енергизиран фирмен знак”За щастие и късмет” на ”Био-М Ив.Иванов ЕООД”(сега Био-М Еоод)може да подпомогне (да занижи до минимум)отрицателното влияние на магнитните бури при по-голямата част от хората,потърсили помощ с такъв проблем.Още по-голям ефект се получавал,ако даденият човек използва и личен Биостимулатор-Неутрализатор.
След дванадесет-тринадесет години успешно прилагане на знакът „За щастие и късмет”(към 2006 година)все по-вече хора започнали да идват с оплаквания от сериозно главоболие или дискомфорт след ежедневно ползване на компютър или Gsm-апарат.Нова серия замервания доказали безспорната връзка между излъчваните отрицателни електромагнитни(техногенни) вълни и влошеното общо състояние на потърсилите помощ.Радиестезистът започнал да мисли за създаването на нов продукт(различен от предлаганите до момента на пазара),можещ да неутрализира вредните електромагнитни излъчвания.След тригодишни експерименти е създаден предпазен стикер-кръстен енергизиран фирмен знак”За щастие и късмет”с разширено действие.В основата му е залегнал както цялостният опит на господин Ивелин Иванов по неутрализация на вредните негативни въздействия и влияния,така и съвсем нова разработка,кодирана върху частици сребро и специални енергиини миникристали,заложени чрез енергизациите в стикера по специфична технология.Той представлява изобразения фирмен знак,върху който са вложени свойствата да поглъща вредните електромагнитни излъчвания,преобразувайки ги в безвредни за определен период от време.
Стикерът за неутрализация на вредното електромагнитно излъчване е предназначен както за индивидуална защита,така и за коригиране на вредните вълни в различните среди на местообитаване на хората и животните.Символът е за еднократна употреба-местенето му от един апарат на друг намалява до минимум изчистващите свойства на продукта!!!
Той може успешно да се използва при:
-Компютри,монитори,Gsm-апарати,антенни усилватели,микровълнови печки,телевизори,хладилници.грилове,електрически уреди и много други.
Може да се залепи на таблото на автомобила,на инвалидна количка с елзахранване,електромобил,кухненски робот и т.н.
За различните уреди се използват различен брой Стикери.
За изминалите няколко години хиляди хора в България и по света се увериха в уникалните свойства на Знакът с разширено действие за защита от вредните елекромагнитни вълни.
До момента са правени няколко измервания в Независими лаборатории,като едно от тях продължава и сега.Безспорните резултати в борбата с електромагнитните отрицателни излъчвания,отчетени с инженерна апаратура може да видите в Още снимки.

Знакът представлява древен стилизиран символ на безкрайността и е запазена марка, ноу и шоу-хау на фирмата “Био-М Ив.Иванов” ЕООД.
Всеки енергийно зареден продукт е произведен по уникална технология, изобретена от професионалния радиестезист Ивелин Иванов.

ВНИМАНИЕ!!! Всички продукти, предлагани от Центровете за радиестезични услуги и рекреация “Магия” са обект на запазена марка, ноу и шоу-хау на фирмата “Био-М Ив.Иванов” ЕООД.

Поради зачестилите опити за продажба на фалшиви енергийни продукти всеки от енергийно заредените продукти на “Био-М Ив.Иванов” ЕООД се предлага само с подписан лично от професионалния радиестезист Ивелин Иванов и подпечатан със специален сух печат сертификат за автентичност!

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него