Полезна информация

      “РАДИЕСТЕЗИЯ” е чужд термин и в буквален превод означава “чувствително сияние” (лат. Radiato – излъчване, лъчеизпускане и от гръцки aesthesis – чувство, усещане).

     Всичко видимо и невидимо в природата излъчва и приема вълни, а всяка материя, каквато и да е тя, където и да се намира, в каквото и да е състояние може да се разглежда като съвкупност от трептения на елементарни частици, като сбор от вълни.

     Радиестезията е физикален метод, при който се работи с физичните свойства на вълните и техните параметри, а законите, на които се основава, са известните закони на физиката и механиката. Детекцията на вълните е резултат на “безусловен рефлекс” на подсъзнанието, т.е. на способността на човека да улавя вълни с други рецептори извън петте си сетива. Самата дума “радиестезия” произхожда от Франция – в началото на XX век поотделно няколко души с различни образования и професии – инженер, духовник и учител, занимаващи се от години с радиестезични замервания на какво ли не, започват да популяризират знанията си за приложението на махалото (пандюла) и багетите.

     Много от хората свързват термина “радиестезия” само с древната практика на лесковия чатал, чрез който се търсят води, руди, минерали, метали и т.н. Вярно е, че това е най-стария метод, разпространяван и практикуван от хилядолетия под различни наименования по целия свят, но терминът “радиестезия” е много по-широкообхватен. Той включва замерванията по целия спектър от излъчванията на минералите, металите, растенията, хранителните продукти, лекарствата, животните, хората, заболяванията, ежедневието, работата, чувствата, емоциите…

     Чрез радиестезично замерване на практика може да се провери всичко, но е много важно въпросите да са точно формулирани. В противен случай е възможно получаване на противоречиви или не достатъчно точни отговори.

     Обикновено радиестезичното замерване се прави чрез радиестезичен детектор-махало или багета. Те подпомагат детекцията на вълните, макар че може да се използват и различни части от тялото – ръце, крака, език, а има хора, които детектират чрез вътрешните си органи или чрез цялото си тяло.

     Над 90 % от хората могат да се научат да използват радиестезичния модел за да помагат на себе си или близките си. Сферите на замерване, както вече стана ясно – са невероятно много.

     Примерно – може да установите дали дадена козметика е добра за вас, дали можете да ядете от дадена храна, колко алкохол можете да поемете в момента без сериозни последици за здравето си, ще Ви изпитат ли днес и на какво, кой въпрос ще Ви се падне на изпита, дадена дреха или бижу подходящи ли са за Вас, ще имате ли успех в работата и така нататък, и така нататък.

     От тези 90 % около 45% могат да достигнат до по-сериозни типове замервания – примерно няколко лекарства действат ли Ви положително и дали някое от тях не си взаимодейства зле с друго, точна лична дозировка за прием, замерване между бизнес или брачни партнъори, замерване върху машини – дали автомобила има нужда от смяна на определена част и много други.

     От тези 45% около 2-3% могат да станат професионални радиестезисти, които правят много по-прецизни радиестезични анализи, а от тях 0,05 до 0,07% могат да достигнат до най-фините нива, замервайки с огромна точност всичко, свързано с живота.

Има два основни радиестезични метода – физикален и ментален.
 

     Менталният е свързан основно със силата на подсъзнанието и със способноста на дадения оператор чрез радиестезичния си детектор – багета, махало, ръка, език… да извлича необходимата информация от подсъзнанието. Примерно – радиестезистът взема махалото в ръката си, разклаща го напред-назад и сочейки с пръст към дадения обект – задава точно формулирани въпроси. Детекцията се проявява с въртеливо движение на махалото на едната или другата страна. Обикновено – за повечето хора отговор Да е надясно – в посока по часовниковата стрелка, а отговор Не – наляво – в противоположната посока. В този случай пръстът на оператора играе ролята на приемателна антена, улавяща различните излъчвания от подсъзнанието на замервания обект и транслираща ги по нервен път до мозъка на оператора. Там съзнанието на оператора прехвърля исканата информация към подсъзнанието си, а то от своя страна, отново по нервен път, препредава отговорите към ръката на оператора, държаща детектора-махало. Този метод се нарича още гадаене с махало.

      Физикалният метод е свързан с използването на целия радиестезичен инструментариум и основно – с работа със свидетели.Те са наречени така от откривателя си – френския професор Луи Тюрен, смятан за баща на научната радиестезия. Свидетелят обикновено представлява дървено, картонено, пластмасово, алуминиево, медно флаконче или трупче, пълно с талк, костно или оризово брашно. Пълнежът е силно натъпкан, за да се получи хигроскопична среда с максимално малки частици помежду си. След това флакончето се обработва с електромагнитни вълни с точно определена честота, която съответства на честотата на статичната електромагнитна вълна на това, което ще търсим. Всъщност – свидетели са се използвали от дълбока древност. Примерно – ако се търси медна руда – в ръката се държи парче от такава руда, ако се търси вода – се държи вода и така нататък. Във физикалната радиестезия се използват и различни видове радиестезични линеали – за замерване на излъчванията на определените вълни, точни анатомични схеми на човешкото тяло, универсални свидетели на органите и системите на човека, както и десетки графични схеми, помагала и пособия. Във физикалната радиестезия всички замервания се правят чрез помоща на радиестезичен радий. Той представлява дървено трупче, в което обикновено е поставено стъклено флаконче, пълно с водно-спиртен разтвор на елемента радий в минимална концентрация – хомеопатичен разтвор с концентрация 1:100 000, 1:200 000 и повече.

Рекреация

     Рекреация (recreation) означава възстановяване, освежаване, ободряване, отмора, почивка.Включва дейности за укрепване на здравето и духа чрез почивка и наслаждение.

     Масова рекреация – свободно време, развлечение, упражнения или други средства за забавление и релаксация, споделени или практикувани от голям брой хора.

    Комплексното използване на древните и съвременни оздравителни процедури, е в основата на рекреационните методи. Те са насочени към възстановяване, запазване и поддържане на едно добре балансирано психофизическо състояние на целия организъм. Тези възстановителни процедури са пряко свързани с начина на живот – хранителен режим, двигателна активност, осигуряване на пълноценна почивка и много други фактори, влияещи на здравословното състояние на човека.

     Засилена двигателна активност, въздействието на природни фактори и релаксиращи терапии, съчетани с личен комфорт и положителни емоции предоставят отлична възможност за пълноценна психическа и физическа рекреация.

     Релаксацията е цялостно отпускане, успокоение на тялото, емоциите, чувствата. Тя е необходима на всички и може да бъде успешно използвана в обучението за премахване на умората и стреса, намаляване на агресията, подобряване на настроението. Това състояние може да се постигне чрез възстановителни процедури и терапии за тяло.

     Под понятието масаж се разбира методично, механично действие върху кожната повърхност, мускулатурата и достъпните за манипулиране вътрешни органи на масажирания, при което по рефлекторен и механичен път се предизвикват редица промени в неговия организъм. Масажът е дразнеща терапия и има за обща цел да повдигне жизнения тонус на организма или да отстрани дадени функционални смущения, възникнали под влияние на болестни процеси.

     Масажът осъществява влиянието си върху кожата, като механично отделя от нея отпадащите клетки (люспички) на горния кожен слой, което от своя страна подобрява кожното дишане и усилва отделителните процеси на мастните и потните жлези. Благодарение на масажа кожните съдове се разширяват и кръвообращението й се подобрява, следователно се подобрява храненето на кожата и на намиращите се в нея жлези. Окончанията на нервите под влияние на масажа на кожата оказват цялостно въздействие върху нервната система, като влияят рефлекторно върху преразпределението на кръвта в организма. На мускулите масажът осигурява по-голяма работоспособност и издръжливост и ги прави по-подготвени за всякаква работа – това се отнася до уморените и неработещи мускули. Масажът дава на мускулите нещо повече от обикновената почивка. След 5-минутен масаж работоспособността на изтощените мускули нараства от 3 до 7 пъти.


ЕЛЕТИРАКСКЛОПУХ

Това е древно учение (приемано за наименование). Представлява групова система, създадена въз основа на хилядолетния опит на поколения монаси, ко­ито са специализирали върху лечение с природ­ни и космически средства и сили. Учението е събрано и сега на Земята се пази в тибетски манастир. Тибетският ма­саж е само малка част от него. Настъпват подо­брения в почти всички системи на организма. На Земята не се постигат максимални резултати, но въпреки всичко ефектът е много добър. Възмож­но е подобренията да настъпят до месец-два след въздействието. Отрицателни прояви прак­тически няма.

Наименованието представлява съвкупност от седемте степени на учението.
Степените са: еле, ти, рак, скло, пух, като ти и рак са двойни.

Еле – степен за душевно равновесие. Постига се чрез комбинация от определени физически упражнения.

Ти – двойна степен – съвкупност от енергии – зем­ни и космически – ИН и ЯН. Развива се чрез комбинация от определени психически упражнения.

Рак – двойна степен – сбор от красивото в света. Изразява се чрез развитие на трансцендентални способности и основно – радиестезия.

Скло – всичко, сътворено от древните народи на Земята. Техники за концентрация, медитация, визуализация. Начини на защита от енергийни нападения. Тази степен се явява и основния обединител на всички други степени, изграждащи цялостната система ЕЛЕТИРАКСКЛОПУХ.

Пух – режим на живот, хранене, начин на мислене и други.

ПАРАПСИХОЛОГИЯ

Комплексен термин, включващ в себе си всички видове научни изследвания на „пси”, по-познати като екстрасензорни възприятия и феномени.

Екстрасензорните (трансцедентални) способности и възприятия са най-общо казано способностите за придобиване и получаване на информация, лечение, телекинеза, психокинеза и т.н. извън петте основни сетива.

Различават се над 15-16 различни видове трансцедентални способности и възприятия:

 • Ясновидство (за настояще и бъдеще време);
 • Ясночувство (съновидство, гледане на кафе, хиромантия и др);
 • Телекинеза – движение на предмети чрез силата на мисълта;
 • Психокинеза – прехвърляне на психическа енергия чрез различни духовни практики и системи;
 • Телепатия – предаване и приемане на мисли от разстояние;
 • Реликтово виждане – вътрешно „виждане” – без помощта на очите (някои специалисти твърдят, че достигат до клетъчно ниво) чрез пречупване на информацията през така нареченото трето „вътрешно” око;
 • Магнетизъм – съществуват над 15 различни разновидности и проявления на магнитната енергия – от лепене по дланите или цялото тяло на метални предмети, чувство на удряне като от ток при пипане на метални, бакелитови, никелирани и други повърхности и предмети до приемане (подобно на акумулатор) на голяма част от негативните енергии и емоции от околните;
 • Х-лъчи – според някои специалисти в областта на парапсихологията хората, развили по определен начин и до голяма степен реликтовото си виждане, достигат до ниво, в което организма им генерира неуловени досега от официалната наука тъй наречечени Х-лъчи, предаващи се чрез погледа или чрез силата на мисълта. Използват се както за диагностика на здравословни проблеми, така и за лечение!
 • Връзки със земни сили – възможност на даден човешки мозък да контактува директно със същности, които живеят паралелно с нас на планетата. Според различните парапсихологични школи тук влизат контактите със: силфи, ундини, духове, тролове, феи, полтъргайсти и всякакви други приказни същества.

Най-познатият начин за подобни контакти са спиритичните сеанси за викане и контакт с духове на починали;

 • Връзки с извънземни – даденият контактьор получава информация по различен начин: чрез писане, телепатично, ментално (мисловно), чрез възприятия, чрез усещане от тактилния рецептор и др. Контактите са със същности, същества, учители, енергии, вибрации и много други извън пределите на планетата Земя.

Най-познатият метод за подобни контакти е графологията, с помощта на която на книжния пазар в цял свят има издадени хиляди книги.

Използваният метод се нарича ченълинг.

 • Биолечение – лечение чрез биологична енергия. Приема се, че във всеки човешки организъм има както положителна, така и отрицателна енергия, която може при дисбаланс да довежда до отклонения нагоре или надолу, до здравословни проблеми, психични проблеми, дискомфорт и др. Биолечителят коригира тази енергия, като отдава от своята собствена биоенергия или отнема излишната от пациента.
 • Радиестезия – макар че радиестезията почива на научни основи, някои специалисти я причисляват към парапсихологичните феномени.

     В радиестезията има два основни дяла – ментална и физикална. Менталната работи основно със силата на подсъзнанието, а физикалната – с физичните параметри на излъчваните от дадения предмет, тяло, организъм… вълни.

     От дълбока древност основно позната е практиката на лесковия чатал (лескова пръчка), чрез който от хилядолетия навсякъде по света са се търсили и намирали води, минерали, метали, руди, нефт и т.н.

 • Радионика – подпомагане, балансиране или лечение чрез вибрациите, излъчвани от мозъка, предавани директно или на разстояние чрез радиестезични инструменти – багета или махало.

     В повечето средства за масова информация терминът парапсихология се използва за всички видове необяснени явления и феномени.

     Екстрасензорните преживявания са широко разпространени, а на практика повече от хората след съответно обучение могат да се научат да прилагат някои парапсихологични техники.

     Трябва да упоменем, че винаги е съществувал и пълен скептицизъм спрямо подобни недоказани научно явления, възприятия, преживявания и практики.

Доказателствата за „пси” са два основни вида – количествени и качествени.

      Количествените обикновено се получават в специализирани лаборатории при строго контролирани условия на дадения опит.

       Качествените обхващат всички явления, които имат естествена основа и съдържат екстрасензорни прояви в нормалния живот – предчувствия за земетресения, катастрофи, беди с близки или познати и много други.

      Публична тайна е, че почти всички по-развити страни поддържат парапсихологически лаборатории, в които от години се правят множество експерименти. По подобен начин са създадени редица устройства, като за момента най-описвания и в същото време – тайнствен уред е психотронният генератор, въздействащ  персонално или на маса хора чрез внушаване на команди, които се изпълняват безпрекословно и без осъзнаване от индивида, или масата от хора, на които е въздействано.

      Друго подобно „изобретение” е така нареченият 25-ти кадър, въздействащ от телевизионния екран при гледане на телевизия, използван за първи път в САЩ през 60-те ­­ години на миналия век. Интересното е, че 25-ти кадър е създаден (измислен) от психолог, който е изгонен от университетските среди и в последствие започва да се занимава с парапсихология.

     Безспорно  в момента най-богатата колекция на „пси” феномени и спонтанни екстрасензорни преживявания се намира в САЩ, където Райн – смятан за баща на експерименталната парапсихология събира и описва над  15 000 случая.

Джоузеф Бенкс Райн повече от 50 години работи в тази насока и дава стабилни доказателства за съществуването на екстрасензорните възприятия. Неговите експерименти започват в университета Дюк през далечната 1927 година.

ЗА ПИРАМИДИТЕ

     Моите опити с пирамиди започнаха през 1991г. Използвах всички достъпни материали по темата и се опитвах да направя нещо ново, което досега не е постигано. Започнах с опитите за енергизиране на вода. Не се задоволих с постигнатото до момента и продължих да експериментирам. Установих (а след това разбрах, че и други преди мен са стигнали до това заключение), че оптималният срок за енергизиране на вода е 15 дни. След тези дни водата придобива лечебните свойства на самата пирамида.

Ето няколко рецепти за лечение с такава вода, които всеки сам може да приложи:

     При проблеми със стомашно-чревния тракт сутрин и вечер преди лягане се изпива по 200гр. енергизирана в пирамида вода. При редовно използване на такава вода за приготвяне на кафе, чай или като заместител на обикновената, тя не само лекува, но и подмладява. Отбелязани са много случаи в САЩ, когато хора в напреднала възраст възвръщат сексуалната си енергия, а в някои случаи отново е започнал растежът на косата или е спрял процесът на побеляване.

     Приложена върху рани пирамидната вода е много добро средство за дезинфекция и чувствително ускорява регенерацията на увредените тъкани. Почти всички очни възпаления и язви на устната кухина се повлияват много бързо. От голямо значение при подобни случаи е времето на прилагане. Ако водата се употреби веднага след нараняването, лечението протича безболезнено и бързо. Когато раната е от няколко дни, първата реакция е пулсиране и увеличаване на болката, а след това симптомите затихват и бързо изчезват.

     Раните при разширени вени се лекуват с вода и алуминиево фолио, енергизирано в зоната на Кралската крипта. Зарастват много трудно и времето на повлияване за всеки болен е индивидуално.

     Препоръчах на мой пациент да си мие главата с енергизирана вода от пирамида, тъй като беше частично оплешивял. Видях го след 2 месеца – голите участъци се бяха покрили с коса. Сподели, че е спазвал моите указания, но освен това е стоял по един час дневно с пирамидата на главата.

     Пирамидите могат да имат огромно приложение в нашия живот, стига да познаваме и използваме тяхното благотворно въздействие пълноценно. Аз самият от години държа хиляди муски, макар и неутрализирани, под пирамиди, защото колкото и добре да са изчистени, пирамидата е единственото място, където съм абсолютно сигурен, че те вече не биха могли да действат.

     Приложената схема и размери от втората ми книга ”Моята магия – живот за доброто” ви дават възможност сами да си изработите умален модел на Хеопсовата пирамида. Най-добрият материал за производство на пирамиди е планинският кристал, който обаче е доста скъп. Затова може да използвате алуминий, плексиглас и т.н. Не е задължително стените да са плътни. Само контурите също вършат работа.

     През годините на професионална работа като радиестезист успях да осъществя една своя голяма мечта – да направя замервания на най-големите и известни пирамиди в света.

Ето част от замереното:

2002г. – Последователно замерване на трите големи пирамиди на платото Гиза в Египет – на Хеопс (Хуфу), Хефрен и Микерин.

     Първо замерих отвътре и отвън най-малката – на Микерин. Установих, че в тази пирамида има няколко неизследвани кухини и че в определени часове на денонощието енергията е отрицателна – въздействаща „изпиващо” върху човешкия организъм. (Повече за личните ми преживявания и усещания може да прочетете в книгата „Отровата на магиите – единадесет години по-късно.)

     Следващото замерване бе на голямата пирамида – Хеопсовата.

     Установих, че над Кралската крипта има поне 7-8 помещения (излъчването бе за кухина), които нямат нищо общо с амортисьорните конструкции, облекчаващи тежестта. Поне още едно такова помещение има в една от стените, но не на горе, а на нивото на Кралската крипта, само че неговия вход е от другата страна и според замерванията ми, там не е влизано от хилядолетия.

     Всяка от пирамидите на платото Гиза има собствено специфично излъчване, в това число и малките (на жените и децата на фараона, някои от които са полуразрушени), влияещо по различен начин.

     Самата пирамидна форма има свойството да концентрира енергия. Това е известно отдавна, но за мен бе изключително интересно да установя, че само Голямата пирамида черпи енергия не само отвън, а и отвътре, т.е. тя представлява нещо като гигантски самозареждащ се акумулатор. Друго интересно от радиестезична гледна точка замерване показа, че вътре в пирамидата не се улавят земните геомагнитни и геопатогенни зони. Това ми припомни един разговор през 1995г. с проф. Рикард Бру – испански окултист и парапсихолог, основател на института Пост Мортен, изследващ събитията след смъртта. По неговите думи, той е единственият чужденец, на когото египетското правителство е разрешило да прави парапсихологически опити и изследвания във и под Глямата пирамида. Според него под Хеопсовата пирамида има още една пирамида, но обърната обратно. На това твърдение се базират и някои теории, според които платото Гиза е енергийният център на планетата Земя, с Голямата пирамида – балансьор. Не замерих наличие на друга (огледална) пирамида, но отново имаше сериозно излъчване на неоткрити кухини както под пирамидата, така и в нея.

     Що се отнася до начина на строене – той донякъде е сходен както при трите големи пирамиди в Гиза, така и при тези в Мексико и Гватемала. Моето мнение, базирано на радиестезичните ми замервания както на място, така и по снимков и видеоматериал е, че вероятно извънземна цивилизация е дала част от технологията, а земните хора са я изпълнили. С извънземна технология е постигнато и неутрализирането на земното притегляне. По този начин огромните каменни блокове (някои достигащи 250 тона) са ставали лесно управляеми. Наясно съм, че преди мен хиляди хора са се занимавали с въпроса за строежа на пирамидите навсякъде по света и че моето твърдение може би се препокрива с някоя от над седемдесетте теории по въпроса.

      Обстоятелството, което искрено ме изненада бе, че успях да замеря приблизително възрастта на Голямата пирамида и тя се оказа много по- стара от това,което казват учените. Детекторът – махало отчете над 10 000 години. Направих второ и трето замерване – от различни места – всичките показаха възраст на основната конструкция над 10 000 години.

Няколко години по-късно – през 2008г. замерих повече от известните пирамиди в Мексико и Гватемала.

     Безспорно, най-интересно от радиестезична гледна точка бе излъчването на втората и третата най-големи пирамиди в света – на Слънцето и Луната – находящи се в древния град Теотиуакан. Освен че са пресечени (стъпаловидни), те са строени и с по-малки парчета камък. Според местните гидове пирамидите нямат кухини, но моето замерване показа, че под пирамидата на Слънцето има такива. Не ме учуди особено факта, че след около година жена, с която бяхме заедно при това пътуване и която присъстваше на замерванията, ми изпрати материал, в който се обясняваше, че археолози са открили помещения под тази пирамида на указаното от мен място.

     Като цяло – енергийното излъчване около и върху пирамидата на Слънцето е по-разконцентрирано, отколкото при Голямата пирамида, но затова пък при по-дълъг престой човек добива възможност за отваряне на съзнанието, т.е. събуждат се (или се усилват) трансцеденталните дадености.Друго интересно от радиестезична гледна точка замерване показа,че има някаква невидима,но директна енергийна връзка между Големите храмови пирамидални комплекси в Египет и Мексико.

    Най-мощно енергийно излъчване отново от радиестезична гледна точка пък имаха някои от пирамидалните комплекси в Паленке и Тикал. Подобен интерес предизвиква и много високата и странна пирамида, построена като каменна стълба върху хълм в Коба – древен град, находящ се в дълбоката джунгла на Юкатан, от който са открити едва 5%.

    За съжаление, видеоматериалът, който съм заснел от това пътуване по ред причини все още не е анализиран изцяло.

     Най-голямо приложение в ежедневието ни безспорно имат умалените модели на Голямата – Хеопсова пирамида. За да са максимално ефективни, те трябва да бъдат точни умалени копия на Голямата пирамида .

     В нашите офиси предлагаме пирамиди както от полускъпоценни и скъпоценни камъни и минерали, така и от алуминий, дърво, картон, епоксидна смола и други.

     Характерно за повечето материали, от които се изработват умалените модели е това, че изделието има нужда от настройка в посока север-юг, изток запад. Т.е. едната страна (най-добре с точното оцветяване) се настройва в посока точен магнитен север.

     Познавам няколко ентусиасти, които вече живеят или работят в пирамидални къщи.

Безспорно доказаните ефекти от ползването на умалените пирамидални модели:

      -водата променя структурата и свойствата си. Това се дължи на факта, че ъгълът на свързване между двата атома водород и кислородният отговарят абсолютно точно на ъгъла, под който са наклонени стените на Голямата пирамида в Гиза. Поливани с пирамидна вода цветя и растения се равиват много по-добре и са по-малко податливи на болести;

      -Лекарства и билки,сложени под пирамида,повишават лечебните си свойства;

      -Цигари,третирани с пирамидална енергия стават по-меки и по-безвредни;

      -Хранителни добавки,храни и други с изтекъл срок на годност могат да се ползват след известен период на енергизация и изчистване под алуминиева пирамида.Тук е много важно да се процедира индивидуално-според конкретния случай,като освен радиестезично замерване,се препоръчва да се направи и фармацевтичен анализ;

      -Съществуват пирамидални мумификатори, патентовани от колега – радиестезист в чужбина. Представляват много наредени една до друга малки пирамидки, използвани за консервиране на меса, плодове, зеленчуци…;

Всеки може сам да направи прост експеримент: слага парченце месо под умален модел на Хеопсова пирамида (най-добре изработена от алуминий) и другото парче извън нея. След няколко дни парчето отвън се разваля, вмирисва и т.н., а това вътре – постепенно се мумифицира. За по-голяма точност пирамидата може да се настрои в посока север-юг. Голямото предимство на изработените от алуминий модели е, че обикновено нямат нужда от настройка.

       -третирани с пирамидна вода посеви и семена или престояли под умален модел дават по-голям добив;

      -ножче за бръснене, поставено в пирамида на една трета от основата й (в зоната на т.нар. Кралска крипта) се заточва наново и може отново да се ползва. Чехът Карел Дръбъл е патентовал това приложение като изобретение за заточване на бръснарски ножчета;

     -поставена върху плод или зеленчук, пирамидата изчиства за определен период от време (може да се замери радиестезично или чрез съответна апаратура) някои от натрупаните вредни съставки – нитрати, нитрити, отрови и др.

     Аз самият от години имам сложена голяма алуминиева пирамида върху хладилника, която освен че изчиства хранителните продукти, ги защитава по-добре и от разваляне. Случвало ми се е да забравя плодове или зеленчуци в някое от чекмеджетата, които поглеждам след 2-3 месеца. Те са почти мумифицирани, но рядко – развалени.

     Мой колега – радиестезист, експериментиращ в тази насока ми разказа за негови изследвания, проведени в лаборатория, при които е доказано, че умаления пирамидален модел разгражда около 40 вида отровни и химически вредни вещества.

     Като професионален радиестезист се занимавам основно с изчистването и неутрализирането на негативни вредни въздействия и влияния, както и с проблемите на хората.

      Един от най-новите продукти, който създадох – ЕНЕРГИЕН КОРЕКТОР е патентован  като Полезен модел в Патентното ведомство на Република България с номер 903 U1 през 2007 година.

     Полезният модел се отнася до ЕНЕРГИЕН КОРЕКТОР на биологични обекти, по-специално до коректор на вътрешни,енергиини, биофизични и физиологични процеси на хора, животни, растения и на тяхната жизнена среда. Той меже да бъде изработен в два основни варианта – персонален и комплексен, и съдейства едновременно както за възстановяване на енергииния баланс, така и за създаване на екран срещу вредните енергиини въздействия и за повишаване  на общата излъчвана от дадения обект положителна енергия. В един от етапите на производството на продукта се използва и пирамидална енергия.

Тъй като за подаване на одобрение и започване на процедура за патентоване моята представителка по индустриална собственост трябваше да провери дали няма друго подобно регистрирано изобретение,попаднахме на цял куп патенти, използващи пирамидални енергии. Ето някои от тях:

     – RU 2 184 574 – метод за лечение на болни посредством енергията на пирамида, който се заключава в това, че при отрицателна температура на въздуха, във вътрешността на пирамида, под и над нея се поставя вода, оставя се да замръзне, а в замръзналата вода се анализират образуваните нишкообразни линии и се определят зоните на разпределение на енергията в пирамидата и извън нейните предели. След това с помощта на биологически индикатор се подбира зоната на енергия в пирамидата или извън нейните предели, съответстващи на състоянието на пациента,където за не по-малко от 24 часа поместват болния или средството за последващо вътрешно или външно приложение. В качеството на средство за вътрешно приложение използват вода, камък, мед или постелни принадлежности;

      – RU 2 181 605 – енергоинформационно въздействие на биологичен обект, което включва няколко пирамиди, чието количество може да бъде 3,5 или 8 и плоска платформа,където се разполага биологичният обект.

     – RU 2 152 813 – предлага метод за корекция на нарушения в биоенергетиката на човека, който се състои в това, че болния поместват в хармонизиращо енергоинформационно поле на пирамидообразен генератор. Знакът и мощността на концентрираното еднопосочно поле се избира в зависимост от знака и мощността на биополето на болния.

Попаднахме на десетки подобни патенти, което показва само по себе си интереса към умалените пирамидални модели и приложението им в живота.

     Според професор Луи Тюрен – основоположника на Научната физикална радиестезия умален модел на Хеопсовата пирамида, поставен върху геопатогенна зона изчиства геопатогенното излъчване в сфера с диаметър равен на диагонала на основата умножен по определен коефициент, зависещ от материала, от който е изработен умаленият модел. С мои студенти експериментирахме преди години върху това твърдение на Тюрен. Комплексните радиестезични замервания показаха, че около умаления пирамидален модел се създава сфера с дебелина на изчистващия пласт от няколко сантиметра до 80 метра в зависимост от материала и концентрацията на отрицателното излъчване.

Много интересно е приложението на умалените пирамидни модели за подобряване психо-физическото състояние на даден човешки, животински или растителен организъм. Има няколко начина на въздействие:

     -директен, при който даденият организъм престоява известен период от време във, върху или под умаления модел;

     – биологично-активен – под пирамида се поставя личен свидетел (коса, капка кръв, нокът, снимка, негатив на снимка). Умаленият пирамиден модел транслира енергията вълново към съответния организъм. Разстоянието при този метод не е от съществено значение, тъй като основният постулат на науката радиестезия гласи, че всичко в природата приема или предава вълни.Тоест личния свидетел търси,намира и се свързва само с точно определената индивидуална биологична вълна на дадения организъм. Все пак е добре преди използване на този метод да се определи радиестезично времетраенето на пирамидното въздействие.

Това ми напомня един случай от 1991г., когато мой колега инженер-радиестезист започна няколко месечни експерименти с умалени пирамидални модели, като експериментираше с различни големини, материали, форми, цветове и др. върху себе си и баща си, с който живееше. Разказа ми следното:

      – първоначално ефектите били повече от добри – незарастващите няколко години рани вследствие тежък диабет на бащата се затворили за месец и половина промивки с пирамидална вода, прием и престой под пирамида. Нивото на кръвната захар се нормализирало без завишаване приема на инсулин, подобрил се сънят и общото му състояние. Колегата също се чувствал много по-бодър и работоспособен – спял само по четири часа на денонощие, а работел на две места и в другото време експериментирал. Решил обаче да започне рисковани експерименти – с черни пирамиди и обратно обърнати модели „лапащи ” енергийно, както се изрази.

Само след седмица състоянието на баща му рязко се влошило и въпреки усилията на лекарите, човекът починал.

Видяхме се с колегата след години, когато ми разказа всичко това. Въпреки обясненията на лекарите, че баща му си е заминал от многото тежки заболявания, инженерът бе убеден, че той и рискованите експерименти са виновни за случилото се.

     – въздействие от разстояние. При този метод разстоянието отново е без значение, но има известни различия с биологично-активния метод, по-специално в различните начини на ползване на пирамидалните плюсови и минусови зони.

     Приложението на умалените пирамидални модели по стандартните начини няма абсолютно никакви противопоказания. Изключения правят само някои случаи, в които особено чувствителни към пирамидалната енергия индивиди вдигат кръвно, сънуват кошмари или се чувстват дискомфортно за няколко дни. Все пак ако си поставяте пирамида над леглото, трябва да се съобразите и с избора на материал, за да няма остри и режещи ръбове.

Ето още някои от положителните ефекти при използването на умалените пирамидални модели в моята радестезична практика:

     – главоболие – поставя се пирамида директно на главата за определен индивидуален период от време или под пирамида се поставя личен свидетел;

     – безсъние – препоръчва се спане под дървен умален пирамидален модел, изработен без никакви метали и сглобен по същия начин;

      – повишаване на сексуалната енергия и желание – под леглото се поставя пирамида с червен цвят;

      – повишаване на работоспособността, запаметяването и възприемането – препоръчва се сутрин между 6 и 7 часа поне десет минутен престой под пирамида със зелен цвят;

      – дискомфорт, предизвикан от природни аномалии – повишено атмосферно налягане, магнитни бури, слънчеви изригвания, ветрове и др. Препоръчва се престой под алуминиев умален пирамидален модел, както и носенето на умален модел от камък – цитрин, планински кристал, содалит, лазурит…;

     – изчистване на отрицателни електромагнитни лъчения от: компютри, монитори, лаптопи, микровълнови печки, GSM и други телефонни апарати, телевизори, хладилници, антенни услилватели и др. Умален пирамидален модел от алуминий, минерал или картон може директно да се постави върху уреда. Не е много практично и затова след години работа в тази насока създадох стикер – разширение на „Енергизирания знак за щастие и късмет”, който елиминира до голяма степен отрицателното лъчение. За това мое изобретение има запитвания от големи институти и центрове както в Европа, така и в САЩ и Африка;

      – занижаване на нервно-психично напрежение – престой вътре или под пирамидален модел от какъвто и да е материал или пиене на пирамидна вода подобряват състоянието;

     – при проблеми с храносмилателната система – прием на пирамидна вода, както и престой под или вътре в умален пирамидален модел може сериозно да подобри общото състояние. Отново е добре към всеки случай да се подхожда индивидуално;

     –  при слаба имунна защита – ежедневен престой под или вътре в умален пирамидален модел може за 10 до 20 дни да подобри съществено състоянието;

     –  при сърдечно съдови нарушения и проблеми с горния дихателен тракт – 9-15 дни престой на умален пирамидален модел от минерал, алуминий или плексиглас върху китката на лявата ръка или върху гръдната кост може да подобри състоянието;

     – вдигане на общата биоенергетична енергия и тонус – последователно слагане на умален пирамидален модел от алуминий или кристал – планински, розов, кварцов върху точка Лао Гун (Дворец на труда-от китайски). Първо върху лявата длан в средата – за 5 минути, после върху дясната – за 7 минути. Прилага се 5-6пъти дневно за 5-6 дни. Ефектът е осезаем обикновено още след втория-третия ден. За по-голям ефект може да се носи като колие или пръстен и вградена малка пирамидка от същия кристал, или пък кристална топка;

     –  косно-ставни проблеми – престой под или вътре в умален пирамидален модел – има много добро болкоуспокояващо въздействие. За по-добър ефект, съобразен спрямо конкретния случай е добре да се назначи и персонален хранителен и двигателен режим;

     –  „отваряне” и хармонизиране на енергийните центрове в организма – чакри (колела – от санскрит). Най-добро въздействие се постига с помощта на умалени пирамидални модели в съответния цвят:

 1. Муладхара (вратата на живота). Черен цвят. Не се въздейства директно, а желаещият да балансира тази чакра може да носи постоянно в себе си пирамидка от черен оникс или престоял 14-15 дни в зоната на Кралската крипта на алуминиев умален пирамидален модел черен диамант.
 2. Свадхистхана. Син цвят. Директно въздействие с оцветена в синьо пирамида от картон или още по-добре с кристална пирамида от лазурит, содалит или тюркоаз. Третира се два пъти дневно по 5 до 7 минути – периодът е индивидуален за човека.
 3. Манипура. Червен цвят. Директно въздействие с оцветена в червено пирамида от картон или кристална пирамида от родохрозит. Може да се носи и червен рубин, престоял 14-15 дни в Кралската крипта на алуминиев умален пирамидален модел. Третира се 2-3 пъти дневно от 5 до 7 минути. Периодът на въздействие е индивидуален.
 4. Анахата. Жълт цвят. Директно въздействие с оцветена в жълто или жълто-зелена пирамида от картон. Още по-добре е използването на кристална пирамида от цитрин, кафяво-жълт авантюрин или носене на престоял за 14-15 дни в зоната на Кралската крипта под алуминиев умален пирамидален модел жадеит или мъхов ахат. Въздействието е два пъти дневно максимум до 15 минути за 20-30 дни. Прави се пауза и се повтаря поне още един път.
 5. Вишуднха. Зелен цвят. Директно въздействие с оцветена в зелено пирамида от картон, или използване на кристална пирамида от нефрит или носене на бижу от нефрит престоял 14 дни в зоната на Кралската крипта на алуминиев умален пирамидален модел. Времето на въздействие е 3 пъти дневно 5 пъти за 26-28 дни. След това се прави почивка за 26-28 дни и отново се повтаря – общо три пъти.
 6. Аджна. Разноцветно (сбор от цветове). Може да се използва пирамида от картон, върху която последователно са оцветени или залепени всички избоени до момента цветове плюс индиго и виолетово. Още по-добре е да се използва кристална пирамидка от опал или лунен камък или да се носи престоял 14 дни в зоната на Кралската крипта в алуминиев умален пирамидален модел камък – кралски благороден опал, млечен опал или лунен камък. Време на въздействието с пирамидалния модел – 6-16 дни по един път дневно максимум до 20 минути. После се прави почивка 30 дни и се повтаря.
 7. Сахасрара. Бял цвят. Може да се използва бяла пирамида от картон или кристална пирамидка от кварц. Още по-добре е да се носи и пръстен от бяло злато с брилянт (по-добре с много малки камъчета), престоял 14 дни в зоната на Кралската крипта на алуминиев умален пирамидален модел. Въздействието е еднократно 16-18 минути. Прави се пауза от 15 дни и се повтаря 9 пъти общо. Ако използвате пръстен, добре е да го енергизирате допълнително под алуминиев умален пирамидален модел в зоната на Кралската крипта за 14 дни на всеки три месеца.

     За всички допълнителни (спомагателни) чакри: тилна, на колената, лактите и глезените е добре да се носи бижу от сребро, което периодично да се докосва до съответното място или пък поне един път седмично указаните места да се третират със сребърна вода.

     Безспорно може още много да се пише за свойствата на Пирамидите,  умалените пирамидални модели и приложението им. С този материал поставям началото на една обширна тема, която може да се доразвие във форума на www.green-spectrum.com

Курсове

!!! От  месец март 2015 година стартират няколко Нови програми за курсове, които води лично Ивелин Иванов.

За по – вече информация и записване, телефони 0879 174 014 , +058 604 714 , +052 645 660.

     Учебен курс по Радиестезия – 1-во ниво (15 учебни часа):

1. Същност на Радиестезията като наука – исторически данни – 1 час.

2. Приложение на Радиестезията – 1 час.

3. Работа с радиестезични детектори на физикални вълни – Махала и Багети (теория и практика) – 8 часа.

4. Откриване на геопатогенни зони – 2 часа.

5. Ментална радиестезична диагностика – 2 часа.

6. Запознаване с методите на физикалната радиестезична диагностика- 1 час.

     Учебен курс по Радиестезия – 2-ро ниво (30 учебни часа):

1. Начално обучение и работа с радиестезични детектори на физикални вълни – Махала и Багети за нови ученици.

Преговор и неизяснени въпроси – за завършили 1 – во ниво – 5 часа.

2. Откриване на геопатогенни зони, води, магнетизъм и др.:

     а) ментално – 2 часа;

     б) чрез радиестезични “свидетели” – 2 часа + 1 час контролен тест.

3. Ментална медико- генетична диагностика – 5 часа + 1 час контролен тест.

4. Физикална медико – генетична диагностика:

     а) чрез радиестезични “свидетели” – 3 часа + 1 час контролен тест;

     б) по анатомични схеми – 3 часа + 1 час контролен тест;

     в) по биологично активни точки и меридиани – 3 часа + 1 час контролен тест;

     г) ирисодиагностика и други видове диагностични методи по схеми – 2 часа.

Учебен курс по Радиестезия – 3-то ниво (за завършилите предните нива, по индивидуални критерии).


SPA Wellness

Икономически университет – град Варна
Център за следдипломна квалификация

Обучението е организирано на базата на модерни технологии и модулен принцип

Учебни дисциплини

1. Анатомия и Физиология
2. Традиционна китайска медицина
3. Основи на рекреационния, SPA и Wellness мениджмънт
4. Кинезиология. Кинезитерапия
5. Психология на здравето и дълголетието
6. Управление на човешките ресурси в рекреационен, SPA и Wellness центрове
7. Маркетинг в рекреацията
8. Хиропрактика. Класически, китайски, тайландски, аюрведически, антицелулитен и други видове масажи
9. Тренинги за разработване на концепции и програми за дейността на SPA и Wellness центрове
10. Арттерапии. Рефлексотерапия
11. Обща патология на човека
12. Радиестезия и източни диагностични методи

Телефони за контакти:                                    
Научен ръководител: Проф.д-р Сн. Томова
Тел.: 052/ 660 386
GSM: 0889 827 279
ЦСДК: тел.: 052/ 303 265
Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия”
Ив. Иванов – управител и преподавател по радиестезия в специалността.
тел/факс: 052 645 660

Получава се държавен сертификат за професионална квалификация!   

УЧЕБНА ПРОГРАМА

За модул по РАДИЕСТЕЗИЯ към специализацията
“Мениджмънт в рекреацията, СПА и Уелнес”
Хорариум – 30 учебни часа

ЦЕЛ:
Модулът е предназначен за специализанти на ЦПО към ИУ- Варна от специалност “Мениджмънт в рекреацията, СПА и Уелнес”
Включва теми и практическо развитие на индивидуалните способности за повишаване на знанията по радиестезия.

МОДУЛ
1. Преговор, въпроси, начално обучение и работа с радиестезични детектори на физикални вълни – багети и махала за нови специализанти
     – 5 учебни часа

2. Откриване на геопатогенни зони:
  а) ментално
     – 2 учебни часа
  б) чрез радиестезични свидетели
     – 2 учебни часа + 1 час контролен тест

3. Ментална медико-генетична диагностика:
      – 5 учебни часа + 1 час контролен тест

4. Физикална медико-генетична диагностика:
  а) по анатомични схеми
     – 5 учебни часа + 1 час контролен тест
б) по биологично активни точки и меридиани
     – 5 учебни часа + 1 час контролен тест
в) ирисодиагностика и други видове диагностични методи по схеми
     – 2 учебни часа

ПРОГРАМА

Модулът ще се проведе на: …………………………………. в Спортния комплекс на ИУ- Варна.

ПРЕПОДАВАТЕЛ: хон.пр.
Ивелин Иванов

Научен ръководител:
проф.д-р С. Томова

За контакти:
Център за продължаващо обучение към ИУ-Варна
тел.: 052/303 265
Н. Бочева

Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия”
тел.: 052/645 660
тел.: 058/604 714

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него