Багети

Description

Радиестезични багети

Най-познатият от дълбока древност радиестезичен инструмен, стар колкото света! Има исторически данни, че радиестезични багети са се изпозвали още преди 7 000-8 000 години.
Безспорно – най-познати са: лесковия чатал (от леска, дрян, върба или друго подходящо дърво се отрязва чаталеста пръчка, която се използва за радиестезичен детектор на търсеното нещо), Г-образните багети (могат да се използват всякакви материали-огънати електроди, медна тел, части от закачалки за дрехи, заварени парчета тръба, пластмасови парчета и много други. Доказано е, че материала няма съществено значение за детекцията на вълните, както и големината на багетите. Има някои общи правила за работа, известни на професионалистите при работа с такива багети), багета-махало (обикновено представлява дървена ръкохватка, върху която е монтирано парче стоманена тел, в горната част на която има определен брой намотки и накрая завършва с махало от дърво или друг материал. Този вид багета комбинира замерванията и на двата детектора – и на махалото, и на багетата), радиестезичен жезъл (рядко използван в България, но много ползван в Африка – представлява дълга над 150 см. дървена тояга с един по-широк край. Замерването се прави, като по-дебелият край се държи към земята – на 10-20 см височина. Багетистът държи по-тънкия с една или две ръце, в зависимост от тежината и вида на това, което се търси. Детекцията настъпва с рязко движение надолу или нагоре, но съм бил свидетел и на удари точно над определеното търсено място), багета с огнен връх – лично за мен – най-точна за детекция (представлява две съединени в единия си край пластини от метал или дърво с метал – или комбинация от няколко материала. На мястото на съединението може да се монтира определен свидетел, но това не е задължително. Има няколко начина за хващане и детекция с такива багети).
Съществуват още много подразновидности на Радиестезични багети! Доказано е, че над 90 процента от хората могат да се научат да работят радиестезично по един или друг начин и да използват резултатите от замерванията както за себе си – така и за близките си.
За доброто овладяване на работата с Радиестезични детектори е добре да се обърнете към професионален радиестезист, който ще Ви даде най-добрата лично за Вас насока на работа!

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него