Органи за Алтернативно Разрешаване на спорове (APC)

Органите за АРС разглеждат възникнали спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба, или за предоставяне на услуги.

Алтернативното решаване на спорове (АРС) е друг метод за решаването на потребителски спорове, който цели да спести време, средства и да запази отношенията между страните.

При възникване на спорен казус, можете да се свържете с нас на: magia@bio-m.net

Ако казусът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, може да се обърнете към съответните органи за АРС: платформата за АРС или към Комисия за защита на потребителите www.kzp.bg.

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него