40% от мъжете и 60% от …

40% от мъжете и 60% от жените се поддават на хипноза

В-к “Север – изток”, 1994 г.

При всяко ненормално възбуждане на някой от импулсивните центрове възниква нарушаване на връзката между нормалното (импулсивното) съществуване и волята. Това е състояние на психиката на човека и животните, което се обозначава с общото название хипноза (магнетизъм). Магнетизмът, ползващ флуидните сили на човека, е една от експерименталните точки на Магията. Това е доказал Дюпот, но той е изучавал само повърхностно механизмите и затова неговият труд е непълен.

Хипнозата според Де Роша е преходно състояние между бодърстването и ония магически състояния, които изследователите наричат “дълбоко състояние на хипноза”.

Не всеки човек е възприемчив към хипноза. Някои прийоми ни позволяват да съдим за степента на влияние на хипнозата върху даден субект.
1. Притегляне назад (метод на Мутен).
2. Внушение в бодърстващо състояние.
3. Действие на блестящ предмет.
4. Действие на въртящо се огледало.
5. Действие на магическо огледало.

Човек, който се е оказал възприемчив, може да бъде хипнотизиран по някой от следните методи:

Просто внушение – фиксират се с мек поглед очите на пациента и му се заповядва да ги затвори, после му се предлага (пак с мек тон) да се опита да изгуби чувствителността на кожата си. Ако той успее, постепенно започва да го обзема сънно състояние.

Блестяща точка – това е най-известният прийом. Заставя се субекта да фиксира блестяща точка (например никелирана повърхност, острие на нож, малко огледалце) на нивото на челото. Хипнозата настъпва бързо.

Въртящо огледало – ползващите този метод имат предимство, че той е надежден и има бързо действие. Осъществява се с огледало с една страна и покрито с никелирана мед. Поставя се на височината на очите на пациента. Разстоянието е около 50 см. Проверява се дали светлината пада нормално в очите. Субектът седи удобно в креслото, а главата му е опряна на нещо. Сън настъпва след 25 – 30 минути.

Поглед – погледът при хипноза се използва рядко, тъй като това е доста уморително, но дава резултат в случаите, когато другите методи не действат. Поставя се субекта с гръб към светлината. Хващат се палците на двете ръце. После хипнотизиращият започва да гледа по определени правила дясното око на хипнотизирания. Резултатът настъпва още по-бързо, ако се използва и внушение.

Пасове – започва се като в предишния случай, но палците на двете ръце се намират в лявата ръка на хипнотизиращия. В продължение на 5 – 6 минути последният произвежда пасове с дясната си ръка, започвайки от главата и свършвайки в областта на стомаха. След това той отпуска ръцете на субекта и продължава пасовете с две ръце. Сънят като следствие на този метод се отличава от съня, предизвикан от другите прийоми.

Фази на хипнозата:

В първата фаза всичко в субекта е отпуснато, ако се вземе ръката му и се пусне, тя пада без съпротивление. Сънят е дълбок и прилича на съня, който имат мъртвопияните. Дишането е дълбоко и правилно. Това е фазата на летаргията.

Ако насила се отворят очите на субекта, намиращ се в летаргична фаза или му се подейства по някакъв друг начин, настъпва втората фаза. Крайниците са неподвижни. Очите гледат право напред. Субектът не чува, колкото и силно да му се говори. Той е съвършено затворен за външния свят. Това е фазата на каталепсия. В това състояние може да се постави главата на субекта на един стол, а краката на друг. Тялото остава да виси по средата. Ако в този момент се духне в очите на субекта, приложат му се пасове или се потрие леко челото му, състоянието му се променя. Субектът започва да говори и да действа като в бодърстващо състояние, но не съзнава обкръжаващата го среда. Това е втората фаза – сомнамбулизъм. В тази фаза субектът може да даде много ценна информация. Преди всичко той се поддава на внушение. Може да му се заповяда да направи нещо по време на сън или в бодърстващо състояние. Информацията остава в подсъзнанието му и действието може да се изпълни няколко месеца или дори година след подлагането на хипнозата. В момента на изпълнението на внушеното субектът не си дава сметка за това, което върши, не разсъждава, а чувствителността изчезва. Много редки са случаите, когато субектът не изпълнява точно заповяданото. В това състояние може да се променя личността. Казва се например на субекта, че е депутат в парламента и в момента има думата за изказване. Той веднага влиза в ролята. В това състояние у някои хипнотизирани се явяват видения на големи разстояния.

Или накратко, трите състояния в хипнозата са:

Летаргия – дълбок сън;

Каталепсия – неподвижни очи и крайници;

Сомнамбулизъм – възприемчивост към внушение, изменение на личността, виждане на разстояние.

Освен главните фази съществуват още промеждутъчни състояния и комбинации.

Съгласно указанията на хипнотизатора, фазите следват в такъв ред – пробуждане, летаргия, каталепсия, сомнамбулизъм, пробуждане, летаргия и т. н.

Пробуждане. Не трябва да се пристъпва към хипноза, ако хипнотизаторът не е опитен в практиката и най-вече ако не владее различните способи за пробуждане. Субектът може да се пробуди чрез следните методи:

Пробуждане със заповед – когато субектът се намира в състояние на сомнамбулизъм му се заповядва да се събуди веднага. Може да се заповяда събуждането да стане след тройно почукване, звънене или по някакъв друг начин.

Пробуждане чрез духане – силно се духа между очите на субекта. При този метод се отстранява вредния излишък от магическия флуид в тялото.

Пробуждане чрез пасове – Един от най-добрите методи, особено в състоянието на дълбока хипноза. Правят се няколко пъти хоризонтални пасове, отначало на нивото на гърдите, а после на нивото на главата. Пробуждането настъпва бавно, но няма никакви вредни последствия.

Пробуждане чрез поглед – използва се, когато субектът се съпротивлява на внушение. В този случай целенасочено се гледа между очите на субекта на височината на носа. Не се говори. Пробуждането настъпва бързо.

Сложен способ – най-добрият резултат се получава, ако се приложи комбинация между различни методи. Една примерна комбинация. Субектът намиращ се в състояние на дълбока летаргия, отказва да се подчини на внушението. Довежда се до фаза каталепсия или сомнамбулизъм и тогава му се внушава да се събуди в определен срок (например след половин час). Внушението се съпровожда с духане и пасове.

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него