Здрав човек излъчва …

Здрав човек излъчва енергия до осем метра

В-к ”Нощен труд”

Известният радиестезист Ивелин Иванов се завърна от експедиция в Египет, където проучва загадката как са били построени пирамидите в Гиза и какво е кодирано в архитектурата им.

За експедицията си бил спонсориран от свой благодарен пациент, убеден във възможностите му. Иванов е международно признат експерт в радиестезията, участвал е на Световния форум по алтернативна медицина в Барселона (1995г.), на Първия международен езотеричен събор в Банкя (1992г.), Международния симпозиум по парапсихология (1995г.). издал е две авторски книги върху проблема на енергийното вмешателство. В ”Отровата на магиите” и ”Моята магия – живот за доброто” е писал за силата на пирамидите и по-специално за Хеопсовата.

Магът е от Добрич, но работи и в София и се занимава от 12 г. с радиестезична прогностика, диагностика и природолечение на хора, засегнати от негативни енергии и магии.

Уредите, които използва за диагностика, са радиестезичен линеал и детектор – махало. Пред него са наредени и т.нар. свидетели – картончета със списъци на човешките органи и закодирана информация. Необходим му е кичур коса на пациента, защото в него се носи информация за целия организъм. Поставя го в края на линеала и започва замервания с радиестезичното махало за дейността на всеки орган в човешкото тяло.

В работата си използва и енергията на скъпоценните камъни, като ги енергизира допълнително. Произвежда собствени биостимулатори и неутрализатори – катализатори за вредни вълни. Иванов твърди, че здравото човешко тяло трябва да има осем метра излъчване във всички посоки. Нормалните стойности са от 7,90 до 7,93 м на вълната.

ЛЕЖАХ В САРКОФАГА НА ХЕОПС

– Преди три дни се върнахте от Египет, имаше ли успех експедицията ви?

– Моите проучвания и замервания със способите на радиестезията показаха, че земна цивилизация е строила всичко в Египет, но извънземни са дали част от технологията за строежа. Изследванията ми се простряха върху голяма част от пирамидите, храмовете, и мога да кажа произведенията на изкуството. Пропътувах над 4 хиляди километра, които включваха и Либийската пустиня, Долината на кралете, Луксор и т.н.

– Каква беше целта на тези изследвания?

– Искаше ми се да направя замервания най-вече в Хеопсовата пирамида. Бяха казали, че не пускат посетители вътре, но успяхме да влезем. Първо влязохме в най-малката пирамида, Микена. Интересно е, че енергийното усещане вътре е съвсем различно от това в Хеопсовата.

В малката пирамида се чувстваш потиснат, не само защото минаваш по тесни и мрачни коридори, има и нещо друго необяснимо потискащо. Докато във втората, Хеопсовата, си като малка прашинка в необятен океан. Енергиите в нея са изключително хармонизирани и съм напълно съгласен с всички специалисти пирамидолози, които казват, че като строеж, конструкция, стени и числото пи (3,14), което се извежда от нея, е уникална.

Когато влязох в нея, успях да легна в саркофага в погребалната крипта. Почувствах се много необичайно. След това направих свои радиестезични измервания и те показаха, че точно отгоре има много неоткрити камери и в тях се намира криптата с мумията на фараона. Там обаче може да се стигне от противоположната на сегашния вход стена на пирамидата.

Наскоро бяха пуснали американски робот, който се опита да влезе в неоткритите камери, но стигна до затворена врата.

– Има толкова много теории и хипотези за пирамидите. Коя е вярната?

– Има над 70 различни теории за това, как са строени пирамидите – с парапсихологични способности, звуково или с повдигане по определен начин, но никой не е категоричен.

Аз също не мога да кажа как са строени, но според същите тези теории пирамидите са на 2, 3, 5, 6 хиляди години, но моите изследвания показаха, че те са над 10 хиляди години.

Гергана Димитрова

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него