Запазена марка

Марката е запазена в Патентно ведомство на Република България.

Запазени са следните видове класове на стоки и услуги:

Клас 9: видеокасети с енергийно излъчване;

Клас 14: амулети – биостимулатори и неутрализатори;

Клас 16: книги, печатни издания, проспекти;

Клас 35: разпространение на рекламни материали – пропагандни брошури, листовки и образци;

Клас 41: издаване на книги;

Клас 42: услуги, свързани с физиката на човешкото тяло, извършвани чрез откриване и неутрализиране на вредни енергийни излъчвания и въздействия в различните им естествени, изкуствени и смесени разновидности, както и чрез използване на природни продукти, енергизирани минерали, биостимулатори, неутрализатори, радиестезични линеали, радиестезични махала и багети, радиестезични свидетели.

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него