Днешната мъдрост е вчерашно …

Днешната мъдрост е вчерашно безумие

В-k “Север – изток”, 1994 г.

Магията е изкуство, при което динамизираната човешка воля въздейства на еволюцията на живите сили в природата по различен начин. Всички, които се съмняват в наличието на магии и ги смятат за игри на разстроеното въображение, бих запитал не трябва ли да се прилага законът за еволюцията към физическите сили така, както се прилага към всичко останало? Историята показва, че днешната мъдрост вчера всички са считали за безумие. Логично считаме действието на електрическата машина, която превръща механическата работа в електрическа енергия, а смятаме, че е нелепо и невъзможно даден човек (маг), изолиран в някакъв кръг, да превръща в астрална енергия физическата и психическата работа, която той е свършил върху своя или някакъв друг организъм. Мога да дам следния пример: в Индия съществуват хора, развиващи с помощта на многогодишни упражнения хиперфизически сили. Един от необичайните им опити се състои в следното: на разстояние два метра от факира, седящ на пода, се поставя саксия с едно зърно от някакво растение. Факирът устремява погледа и ръцете си към саксията и застива в тази поза в каталептично състояние. След час, час и половина, от саксията израства растението и ако опитът продължи, то продължава да расте. За 3 – 4 часа се покрива с цветове, появяват се плодове и узряват, годни за ядене. Какво е станало? Волята на факира е привела в действие скритата в зърното огромна жизнена сила и е принудила растението да мине през всичките си етапи на развитие за няколко часа.

Според учението за практическата магия съществуват три вида хора: човек – машина, импулсивен човек и разумен човек. Като видим една машина, ние първо се опитваме да разберем за какво служи и после започваме да разглеждаме детайлите и действието й. Същото се отнася и за човека – машина. Той се различава от всички машини, които е създал, защото не само изработва необходимата сила, но и възстановява сам износените си части. За да стане ясно какво точно представлява, ще дам следния пример: представете си три фабрики – първата се казва корем, втората – гърди и третата – глава. Материалите, които са необходими за фабриките, влизат през порта (устата) в третата фабрика, която пък е пътят към първата. Най-отгоре се намират вратите за другите две фабрики – гърди – нос, очи – глава. Продължавайки по този начин, можем да наречем корема турбинна станция с много груби машини, гърдите – носеща станция с по-нежни машини и повече тръби и накрая – главата. Тя съответства на електрическа станция с динамомашини, акумулатори, трансформатори и огромно количество проводници. Във всяка една от фабриките съществуват акумулатори. Примерно възлите на големия симпатически нерв, управляващи цялото движение в организма, служат като голям акумулатор за съхранение на сила, която се освобождава в екстремални ситуации. Въпрос на време и възможности е да се започне някакво външно положително или отрицателно действие.

Човекът на волята може непосредствено да действа на инстинктите и чувствата си, а при случаите, когато използва очите, словата и движенията – и на околните. Човекът на волята въплъщава в себе си великата космическа сила на природата.

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него