Запазена марка

Марката е запазена в Патентно ведомство на Република България. Запазени са следните видове класове на стоки и услуги: Клас 9: видеокасети с енергийно излъчване; Клас 14: амулети – биостимулатори и неутрализатори; Клас 16: книги, печатни издания, проспекти; Клас 35: разпространение на рекламни материали – пропагандни брошури, листовки и образци; Клас 41: издаване на книги; Клас … Read more

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него