Модул по РАДИЕСТЕЗИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

за Модул по РАДИЕСТЕЗИЯ към специализацията
“Мениджмънт в рекреацията, СПА и Уелнес”

Хорариум – 30 учебни часа

ЦЕЛ: Модулът е предназначен за специализанти на ЦПО към ИУ- Варна от специалност “Мениджмънт в рекреацията, СПА и Уелнес”

Включва теми и практическо развитие на индивидуалните способности за повишаване на знанията по радиестезия.

МОДУЛ

1. Преговор, въпроси, начално обучение и работа с радиестезични детектори на физикални вълни – багети и махала за нови специализанти
– 5 учебни часа

2. Откриване на геопатогенни зони:
a) ментално
– 2 учебни часа
b) чрез радиестезични свидетели
– 2 учебни часа + 1 час контролен тест

3. Ментална медико-генетична диагностика:
– 5 учебни часа + 1 час контролен тест

4. Физикална медико-генетична диагностика:
a) по анатомични схеми
– 5 учебни часа + 1 час контролен тест
b) по биологично активни точки и меридиани
– 5 учебни часа + 1 час контролен тест
c) ирисодиагностика и други видове диагностични методи по схеми
– 2 учебни часа

ПРОГРАМА

Модулът ще се проведе в ИУ- Варна.

ПРЕПОДАВАТЕЛ: хон.пр.
Ивелин Иванов

Научен ръководител:
проф.д-р С. Томова

За контакти:
Център за продължаващо обучение към ИУ-Варна

Център за радиестезични услуги
и рекреация “Магия”
тел.: 052/645 660
тел.: 058/604 714

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него