Методика на работа

Първоначално, при всеки новодошъл в офисите на Центровете за радиестезични услуги и рекреация “Магия” за някакво замерване или помощ, се прави радиестезичен моментен спектрален анализ. Той може да е цялостен или частичен и показва моментното състояние на индивида, физическите и психическите му проблеми, както и наличието на основни вредни изкуствени, естествени и смесени външни или вътрешни въздействия и влияния.

Възможно е при този първи анализ да се установят и отклонения, към които конкретната личност е предразположена в бъдеще време. Има много документирани случаи, в които проблемът, за който е говорил Ивелин Иванов, се е развил след 1, 2, 3, 5, 8 даже и 12, 15 и дори 20 години от първия радиестезичен анализ (естествено, ако не са взети необходимите мерки за предотвратяването му).

Всички замервания се извършват по радиестезичен път – чрез радиестезични пособия – линеали, свидетели, “радий”, радиестезични детектори – махало или багета, схеми и други. След разчитането на замерените по време на анализа стойности, което прави само г- н Иванов, обикновено се препоръчват биостимулатори – неутрализатори, неутрализатори – катализатори или ЕНЕРГИЙНИ КОРЕКТОРИ©. Тяхната функция е да изчистят индивидуалните основни първопричинители на проблемите спрямо дадената личност или спрямо дадено жилище (офис, търговски обект, стопанска постройка, автомобил и други). Това се налага, тъй като проблемите на почти всички хора са свързани до голяма степен с някакви изкуствени, естествени или смесени вредни въздействия и влияния. Работи се задължително със съгласието на човека (а ако той не е в състояние сам да прецени – със съгласието на близките му)! Това на практика е Първият етап от Съвместната работа!

Биостимулаторите – неутрализатори, неутрализаторите – катализатори и ЕНЕРГИЙНИТЕ КОРЕКТОРИ©, произвеждани от г-н Иванов НЕ СА магическа пръчка, която за 20-30 дни да изчисти всички натрупани за дълъг период от време проблеми (както си мислят много хора)!!! Избраният продукт е само Първия етап от съвместната работа( както бе описано по- горе) по пълното нормализиране и стабилизиране на психо- физическото състояние на конкретната личност!

След радиестезично определените дни от носенето на избраното изделие, се прави втори радиестезичен анализ, който показва какво е изчистено до момента и до каква степен.

Ако биостимулаторът – неутрализатор или ЕНЕРГИЙНИЯТ КОРЕКТОР© са работили нормално през указания индивидуален период от време, след като втория радиестезичен анализ е показал подобрение на основните показатели, се назначава комбинация от специални процедури, изпълнявани само в офис на Центровете за радиестезични услуги и рекреация “Магия” в град Варна(или Добрич), или комбинация от билки, или физически, психически, дихателни и други практики. Целта на изпълняваните процедури е напълно да изчистят вредните въздействия и влияния, като се работи и върху цялостното подобряване на психо- физическото състояние на човека. На този етап, освен енергийно въздействие върху основните биологично – активни центрове (чакри), биоелектроактивирана вода (на принципа на жива и мъртва вода) и апаратна акупресура , в процедурите при нужда се включват и много допълнителни методики за положително индивидуално въздействие върху индивида, специализирани през годините от Ивелин Иванов. Целият курс на процедури започва и завършва задължително с радиестезичен анализ, който отчита какво и до каква степен е повлияно в цялостното състояние и какво друго трябва да се направи за в бъдеще време. Според замерените стойности, ако е необходимо, след курса на процедури се назначават и индивидуални физически и психически упражнения, цигун – терапия, билки, дихателни практики, визуализации, хранителен и двигателен режим и други. Състоянието продължава да се следи, естествено ако човека иска на определен индивидуален период от време чрез нов моментен радиестезичен спектрален анализ.

По тази методика г- н Ивелин Иванов работи успешно повече от двадесет и седем (27 ) години, като постоянно я доразвива, разширява и дообогатява. Целта е да се намери индивидуалния за всеки конкретен случай положителен подход за въздействие както върху физиката, така и върху психиката и енергетиката на конкретната Личност.
До момента над 110 000 души от цял свят са се възползвали по един или друг начин от услугите, прилагани в Центровете за радиестезични услуги и рекреация “Магия”.

Отделните етапи и методиката са обект на запазена марка, ноу- хау и шоу- хау на фирмата “Био – М” от 2001 г., а най- новият и усъвършенстван продукт, свързан с всички етапи на изчистване, предпазване, балансиране и т.н. – ЕНЕРГИЕН КОРЕКТОР© е заявен за патентоване през 2004 г. и е патентован като Полезен модел – 903 U1 – през 2007 година.

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него