Махалото знае отговора

Какви заболявания ви заплашват, какво съдържа храната ви, каква козметика употребявате

В-к. “Свръхестественото”, 1997 г.

В търсене мрежата на проф. Хартман

Много е писано за мрежата на Хартман, но обикновено всички публикации завършват с обяснението, че това е “глобална решетъчна мрежа, чиито вълни са с честота, вредна за човешкото здраве”. Както всеки човек има мастни и потни жлези и рецептори, така и Земята има подобни чувствителни зони. Както всеки човек приема положителна енергия от Космоса чрез едната ръка и крак и я отдава чрез срещуположната ръка и крак, така и Земята приема и отдава космическа енергия. При човека приемането става още чрез фонтанелата, а в отдаването участват говора, очите и мисълта. Аналогията между човека и планетата се налага от факта, че Земята е един гигантски жив организъм. Връзката между човека и Земята е много важна. Тя би могла да се установи чрез подсъзнателните способности, заложени във всеки един от нас. Мрежата на проф. Хартман има следните размери: ширина на лентите около 20 см; посока от север на юг около 2 м, от изток на запад около 2, 15 м. Ако спите върху такава зона или прекарвате по-голямата част от деня върху нея, с наслагването на въздействията й върху организма се проявяват следните признаци: световъртеж, повишена възбудимост, отпадналост сутрин, слаба работоспособност, психични смущения и т. н. По-продължителният престой може да доведе и до тежки заболявания. Според последните изследвания на световноизвестни радиестезисти пребиваването върху лентите и върху техните кръстовки е причина за 80% от болестите при човека. Експерименти доказват, че само 2- 3 часа престой в такава зона за срок от време, който е строго индивидуален при всеки човек, може да предизвика развитието на някакво заболяване. При това без значение е дали се намираме в мазето на сградата, или на 200 м над него – вредното влияние е налице и в двата случая. Тази мрежа влияе еднакво отрицателно и върху хората, намиращи се пряко над Земята, и върху живите организми във въздуха.

Проф. Къри ни успокоява

Това е друг много известен радиестезист, който при изработване на своята мрежа дава по-голям толеранс между отделните ленти – на всеки 5 – 6 м в посока север – юг. Радиестезистите все още спорят кой от двата учени е прав. Според мен мрежите, за които говорят професорите не са различни, тук става дума за едно и също нещо, за част от една обща, по-голяма мрежа. Защо мисля така: по картата на света улавям подобни зони на всеки 79 – 80 км. Същите зони, но с по-слабо въздействие хващам и на всеки 81 – 144 и 82 – 84 км.

Безспорно е едно – тези естествени вредни за човешкия организъм зони съществуват. Когато към тяхното въздействие се прибави влиянието на подпочвените води, подземните кухини и отрицателното наслагване на земни пластове, опасностите за човешкия организъм са неоспорими.

Как сами да ги откриете?

Ще ви е нужно махало, но за целта не е необходимо да го търсите в специализиран радиестезичен магазин. Същата работа ще ви свърши и пръстенът, който носите (по възможност да е от чист метал и без камъни). Закачете го на конец и махалото е готово. Естествено с него ще уловите 1 – 2 до 3 основни вълни, но за момента те ще са ви напълно достатъчни. Идентифицирането на естествените земни излъчвания става по следния начин: хванете махалото с палеца и показалеца на дясната си ръка. Другите три пръста свийте така, че леко да докосват дланта на мястото, където започват най-вътрешните фаланги на пръстите. Лакътят е вдигнат и образува ъгъл от 45 градуса с рамото. Опитайте максимално да освободите мисълта си. Не мислете за нищо! Разклатете леко махалото напред – назад и спрете дланта си неподвижно, като гласно произнесете: “Да!” Ако мускулатурата на целия ви раменен пояс е отпусната, а мисълта ви изчистена, ще се получи леко отклонение на махалото вляво или вдясно. За по-голяма сигурност пробвайте отново. След като сте се убедили в посоката на завъртане, изречете пак гласно: “Не!” Би трябвало махалото да се отклони в обратната посока. Обикновено при повечето хора “да” е наляво, а “не” е надясно. След като сте определили посоката на завъртане и сте се убедили, че то се движи само, т. е. не се командва от мисълта ви, можете да пристъпите към търсене на опасните зони във вашия дом.

Движете се бавно, докато почувствате леко задвижване на детектора в ръката си. Спрете на това място и се концентрирайте, за да установите от какъв род е въздействието, което индикирате. Това става по ментален път, със задаване на въпроси, които трябва да са съвсем конкретно формулирани. Например: “нека махалото се задвижи, ако съм на мрежата на Хартман.” Щом зададете въпроса трябва да изчистите мисълта си, да се абстрахирате от всичко външно. Ако сте върху мрежата на проф. Хартман, махалото трябва да ви даде “да”, което вие предварително сте определили в коя посока е при вас. Ако замервате друго въздействие, махалото ще ви даде “не”. По този метод ще установите от какъв вид е въздействието, което мерите. Основните влияния, които се улавят са: мрежа на Хартман, мрежа на Къри, подпочвени води, подземни кухини, отрицателно наслагване на земни пластове, естествени радиоактивни елементи, естествен земен магнетизъм, естествено натрупване на отрови и токсични вещества.

По чувствителните от вас ще могат да уловят и голяма част от изкуствените излъчвания, но моята цел сега е да ви науча да хващате естествените въздействия. Каквото и да сте замерили по този начин, то е вредно за вас и за семейството ви. Препоръчва се на това място да няма легла, фотьойли, столове. Да не се държат там растения, птици, живи организми. Ако сте замерили мрежа на Хартман или Къри върху легло, продължете да търсите втората точка. Това се прави, за да хванете посоката на лентата и нейната ширина. След като замерите едната лента, тръгнете по нея, за да установите къде се пресича с напречната й. Обикновено на кръстовката на двете ленти махалото се завърта наляво или надясно спрямо поляритета. Най-добре е след такова замерване да преместите леглото си между двете такива зони, като по възможност главата да е на север или североизток, а краката на юг или на югозапад.

По същия начин можете да проверите дали някаква храна или течност, които консумирате, са добри за вас, дали определено лекарство би ви помогнало, дали козметиката, която употребявате е добра и т. н. Важно е да знаете, че всички ваши изследвания на храни, лекарства, козметика важат само за момента на измерването.

Какви заболявания ви заплашват, какво съдържа храната ви, каква козметика употребявате

В-к. “Свръхестественото”, 1997 г.

В търсене мрежата на проф. Хартман

Много е писано за мрежата на Хартман, но обикновено всички публикации завършват с обяснението, че това е “глобална решетъчна мрежа, чиито вълни са с честота, вредна за човешкото здраве”. Както всеки човек има мастни и потни жлези и рецептори, така и Земята има подобни чувствителни зони. Както всеки човек приема положителна енергия от Космоса чрез едната ръка и крак и я отдава чрез срещуположната ръка и крак, така и Земята приема и отдава космическа енергия. При човека приемането става още чрез фонтанелата, а в отдаването участват говора, очите и мисълта. Аналогията между човека и планетата се налага от факта, че Земята е един гигантски жив организъм. Връзката между човека и Земята е много важна. Тя би могла да се установи чрез подсъзнателните способности, заложени във всеки един от нас. Мрежата на проф. Хартман има следните размери: ширина на лентите около 20 см; посока от север на юг около 2 м, от изток на запад около 2, 15 м. Ако спите върху такава зона или прекарвате по-голямата част от деня върху нея, с наслагването на въздействията й върху организма се проявяват следните признаци: световъртеж, повишена възбудимост, отпадналост сутрин, слаба работоспособност, психични смущения и т. н. По-продължителният престой може да доведе и до тежки заболявания. Според последните изследвания на световноизвестни радиестезисти пребиваването върху лентите и върху техните кръстовки е причина за 80% от болестите при човека. Експерименти доказват, че само 2- 3 часа престой в такава зона за срок от време, който е строго индивидуален при всеки човек, може да предизвика развитието на някакво заболяване. При това без значение е дали се намираме в мазето на сградата, или на 200 м над него – вредното влияние е налице и в двата случая. Тази мрежа влияе еднакво отрицателно и върху хората, намиращи се пряко над Земята, и върху живите организми във въздуха.

Проф. Къри ни успокоява

Това е друг много известен радиестезист, който при изработване на своята мрежа дава по-голям толеранс между отделните ленти – на всеки 5 – 6 м в посока север – юг. Радиестезистите все още спорят кой от двата учени е прав. Според мен мрежите, за които говорят професорите не са различни, тук става дума за едно и също нещо, за част от една обща, по-голяма мрежа. Защо мисля така: по картата на света улавям подобни зони на всеки 79 – 80 км. Същите зони, но с по-слабо въздействие хващам и на всеки 81 – 144 и 82 – 84 км.

Безспорно е едно – тези естествени вредни за човешкия организъм зони съществуват. Когато към тяхното въздействие се прибави влиянието на подпочвените води, подземните кухини и отрицателното наслагване на земни пластове, опасностите за човешкия организъм са неоспорими.

Как сами да ги откриете?

Ще ви е нужно махало, но за целта не е необходимо да го търсите в специализиран радиестезичен магазин. Същата работа ще ви свърши и пръстенът, който носите (по възможност да е от чист метал и без камъни). Закачете го на конец и махалото е готово. Естествено с него ще уловите 1 – 2 до 3 основни вълни, но за момента те ще са ви напълно достатъчни. Идентифицирането на естествените земни излъчвания става по следния начин: хванете махалото с палеца и показалеца на дясната си ръка. Другите три пръста свийте така, че леко да докосват дланта на мястото, където започват най-вътрешните фаланги на пръстите. Лакътят е вдигнат и образува ъгъл от 45 градуса с рамото. Опитайте максимално да освободите мисълта си. Не мислете за нищо! Разклатете леко махалото напред – назад и спрете дланта си неподвижно, като гласно произнесете: “Да!” Ако мускулатурата на целия ви раменен пояс е отпусната, а мисълта ви изчистена, ще се получи леко отклонение на махалото вляво или вдясно. За по-голяма сигурност пробвайте отново. След като сте се убедили в посоката на завъртане, изречете пак гласно: “Не!” Би трябвало махалото да се отклони в обратната посока. Обикновено при повечето хора “да” е наляво, а “не” е надясно. След като сте определили посоката на завъртане и сте се убедили, че то се движи само, т. е. не се командва от мисълта ви, можете да пристъпите към търсене на опасните зони във вашия дом.

Движете се бавно, докато почувствате леко задвижване на детектора в ръката си. Спрете на това място и се концентрирайте, за да установите от какъв род е въздействието, което индикирате. Това става по ментален път, със задаване на въпроси, които трябва да са съвсем конкретно формулирани. Например: “нека махалото се задвижи, ако съм на мрежата на Хартман.” Щом зададете въпроса трябва да изчистите мисълта си, да се абстрахирате от всичко външно. Ако сте върху мрежата на проф. Хартман, махалото трябва да ви даде “да”, което вие предварително сте определили в коя посока е при вас. Ако замервате друго въздействие, махалото ще ви даде “не”. По този метод ще установите от какъв вид е въздействието, което мерите. Основните влияния, които се улавят са: мрежа на Хартман, мрежа на Къри, подпочвени води, подземни кухини, отрицателно наслагване на земни пластове, естествени радиоактивни елементи, естествен земен магнетизъм, естествено натрупване на отрови и токсични вещества.

По чувствителните от вас ще могат да уловят и голяма част от изкуствените излъчвания, но моята цел сега е да ви науча да хващате естествените въздействия. Каквото и да сте замерили по този начин, то е вредно за вас и за семейството ви. Препоръчва се на това място да няма легла, фотьойли, столове. Да не се държат там растения, птици, живи организми. Ако сте замерили мрежа на Хартман или Къри върху легло, продължете да търсите втората точка. Това се прави, за да хванете посоката на лентата и нейната ширина. След като замерите едната лента, тръгнете по нея, за да установите къде се пресича с напречната й. Обикновено на кръстовката на двете ленти махалото се завърта наляво или надясно спрямо поляритета. Най-добре е след такова замерване да преместите леглото си между двете такива зони, като по възможност главата да е на север или североизток, а краката на юг или на югозапад.

По същия начин можете да проверите дали някаква храна или течност, които консумирате, са добри за вас, дали определено лекарство би ви помогнало, дали козметиката, която употребявате е добра и т. н. Важно е да знаете, че всички ваши изследвания на храни, лекарства, козметика важат само за момента на измерването.

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него