Магиите – бабини деветини …

Магиите – бабини деветини или вид енергийно въздействие?

Магьосничеството е сред най-древните човешки професии. Днес то предизвиква у едни тръпка на страх, у други – присмехулна гримаса. Но отричано и иронизирано, е надживяло своите отрицатели.

Някога древният окултист Папюс бе казал, че магията е ”изкуство, при което динамизираната човешка воля въздейства върху живите сили на Природата”. И колкото и невероятно да ви звучи, напълно възможно е неука наглед селска врачка да стовари върху главата ви най-неочаквани беди: здравословни, семейни, служебни…

Разбира се, изниква въпросът съществува ли разумно, реално обяснение за магическото въздействие? Ето какво пише радиестезистът от Добрич Ивелин Иванов в книгата си ”Отровата на магиите”.

”Какво представлява магията в наши дни? Най-просто казано, това е ”връзване” на даден организъм към някакъв енергиен консуматор. Тялото на всеки човек има точно определена честота на трептение, която се наслагва и може да бъде изчислена. Не е проблем да се настрои даден предмет на същата честота, но с отрицателно въздействие. Какво се получава на практика? На врачката е донесено парче от дрехата ви например и след специално направеното ”вързване” парчето се е превърнало в отрицателно зареден носител, който постоянно изчерпва биоенергията на жертвата”.

Според Ивелин Иванов, в България се правят 30-40 вида магии, които имат над 1500 разновидности. Неговите подробни проучвания показват, че тези многобройни вариации са резултат от ”творчеството” на големия брой потомствени магьосници, с които е ”богата” страната ни.

Колкото и парадоксално да звучи, не са малко и днес хората, които прибягват до помощта на врачки и магьосници, за да се разправят с враговете си. Надяват се, че безнаказано ще могат да се насладят на своето отмъщение. Но във Вселената всяко зло действие събужда тройно по-сурово противодействие, което рано или късно се стоварва и върху мага, и върху клиента му. За да извърши успешно ”вързване” на жертвата към определен биоенергиен консуматор, сензитивът изразходва от личната си биоенергия. Това изтичане се подчинява на Тройния закон на изразходването, който гласи, че изпратеното се връща в троен размер. Всички, които поръчват и правят магии, трябва да знаят, че ще им се въздаде според делата им.

Всеизвестно е, че злото ражда зло – реално и унищожително. Никаква окултна практика не може да предпази от него.

А онези, които не вярват в реалната сила на магиите нека знаят, че това неверие е своеобразен щит. В някои по-леки случаи помага.

Мариана Танева

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него