Лечителят и магът ви съветва

В-к “Свръхестественото”, 1997г.

Предстои отпечатването на книгата на Ивелин Иванов, в която той споделя богатия си опит за енергийните въздействия, наричани още и магии. Тук ви предлагаме процедури на визуализация, използвани постоянно от него в ежедневието. Той ги обяснява и прилага при много хора и на практика всеки, който е спазил дадените указания е успял да да си помогне. Процедурите на визуализация са лесни и достъпни за всекиго.

”В досегашната ми осемгодишна професионална дейност като радиестезист, лечител и маг, постоянно съм се опитвал да създам нещо, което да е от помощ на максимален брой хора без значение на пол, религия, националност, възраст, интелектуално ниво. Мисля, че съм успял и най-доброто доказателство за това са не моите думи, а резултатите, получени от тези, които са използвали правилно визуализациите в различните им разновидности.

А. Отгоре – надолу напишете името си …..

Необходими са ви бял лист, химикал, черен молив и гумичка. С химикалка нарисувайте по най-лесния за вас начин човече. До него отгоре – надолу напишете името си и си представете, че това е вашата психика, а човечето – вашето тяло. Върху болното място или на мястото, където уссещате проблем, с молива направете едно петно с мисълта, че то е графичния израз на проблема. До него в хоризонтална посока отново с молива напишете какъв точно е той. Посоката на писане е много важна. След това с гумата задължително отдолу – нагоре (от краката към главата) започнете да изтривате всичко написано с молив.

Изтривайте с пълното съзнание, че Висшата сила, в която вярвате, е при вас и ви помага да изчистите проблема. Ако ви е трудно да я визуализирате, искайте помощ от създателя на процедурата. Не директно от мен, а от образа на снимката, тъй като аз съм човек като вас и реално погледнато, не мога да помагам, ако контактът не е директен.

Досега полученият от снимката образ винаги е помагал за по-лесното изпълнение на този вид визуализация.

Процедурата може да се изпълнява за проблеми от всякакъв характер, но не повече от два пъти за един проблем на ден. При трети опит би се получило нервно напрежение.

В случай, че два пъти сте изпълнили процедурата и не се е получил желаният ефект, това означава, че не сте абстрахирали мисълта, а не че самата система не е ефектна. Тогава можете да я направите трети път, но примерно вместо ”изчистване на главоболие”, ще напишете ”изчистване на болков симптом в областта на главата”, т.е. ще изразите същото, но с други думи. Това е начинът да избегнете пренатоварването.

Посоченият начин за изпълнение на процедурата се отнася до здравословен проблем. Ако искате да помогнете на друг човек аналогично си представяйте при рисуването, че човечето е неговото тяло, а при писане на името боравите с неговата психика.

Б. При междуличностни проблеми

Правят се две човечета, като до първото пишете вашето име, а до второто на човека, с когото имате проблем. До тук само с химикалка. Проблемът се записва с молив по средата между двамата в хоризонтална посока. От него прехвърляте по две стрелки към човечетата, като всяка се повтаря по три пъти. Задължително започнете прехвърлянето към този, за който предполагате, че е в основата на проблема.

В. Ако искате да постигнете нещо с дадена личност

Рисувате по същия начин човечетата и пишете имената с химикал, а това, което искате да постигнете като взаимоотношения, пак с химикал в хоризонтална посока. Отново прехвърляте стрелки, но те са вече девет, като започнете от вас. В този случай вече не изтривате, а след като направите процедурата събирайте листчетата на удобно за вас място, до постигане на желания резултат.

Процедурата можете да правите винаги, независимо къде се намирате. Искайте реални неща! В никакъв случай не пожелавайте директно материални придобивки (например пари).

Системите са разработени така, че да не могат да навредят, но при такъв опит най-много да навредите на самите себе си! С тях се постига не само нормализиране на здравословното състояние, но и на много други проблеми. Ако точно спазвате начина на изпълнение, няма как да не усетите ефекта. Най-доброто на тази система е комплексността. Имам пациенти, с които не съм осъществявал личен контакт, тъй като живеят в чужбина. Въпреки разстоянието точното изпълнение на процедурите е довело до нормализиране на проблемите им.

Желая ви успех!”

Споделете тази страница с Ваши приятели

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pinterest

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него