logo
Начало English
Всички продукти и дейности са обект на запазена марка,ноу и шоу-хау на "Био-М Ив.Иванов"Еоод
 

Неутрализатори

9. Неутрализатори ВВ (4 броя) - предназначени за изчистване на вредното въздействие от подземни кухини, подпочвени води и отрицателно височинно въздействие от подземните пластове. Изчистването е еднократно. Има два стандартни вида:

*** до 65 кв.м.
Цена: 80.00 лева

*** до 130 кв.м.
Цена: 140.00 лева

10. Неутрализатори ЧМ (4 броя) - предназначени за изчистване на натрупани от муски (носители на магии) вредни въздействия в домовете. Изчистването е еднократно. Има два стандартни вида:

*** до 65 кв.м.
Цена: 92.00 лева

*** до 130 кв.м.
Цена: 180.00 лева

11. Комплексни неутрализатори ВВ и ЧМ (4 броя) - предназначени за изчистване на вредното въздействие от подземни кухини, подпочвени води и отрицателно височинно въздействие от подземните пластове, както и натрупани от муски (носители на магии) вредни въздействия в домовете. Изчистването е еднократно. Има два стандартни вида:

*** до 65 кв.м.
Цена: 120.00 лева

*** до 130 кв.м.
Цена: 220.00 лева

12. Комплексни неутрализатори ВВ и ЧМ + биостимулатор за помещенията (4 броя) - предназначени за изчистване на вредното въздействие от подземни кухини, подпочвени води и отрицателно височинно въздействие от подземните пластове, както и натрупани от муски (носители на магии) вредни въздействия в домове, офиси, магазини и др. След изчистването на вредните въздействия за срок от 1 до 2 месеца, последователно всеки един от неутрализаторите става и биостимулатор. Функцията им е да предпазват от нови форми на вредни въздействия, като произвеждат 9 концентрични кръга от астрална енергия от вътре - навън за дълъг период от време. Действат от плоча до плоча. Има два стандартни вида:

*** до 65 кв.м.
Цена: 140.00 лева

*** до 130 кв.м.
Цена: 260.00 лева

13. Неутрализатори за автомобил (4-6 броя) – по отделна поръчка - предназначени са да предпазват определено превозно средство от външни негативни естествени и изкуствени вредни въздействия за дълъг период от време (над година), както и от някои форми на посегателства и събития по пътя. Произвеждат се само по отделна поръчка, за даването на която е необходима снимка на автомобила (или илюстративна скица) + кубатурата на мотора. Ако при изработването на комплекта неутрализатори се установи, че превозното средство вече носи някакво вредно излъчване, в продукта се кодира и изчистваща за вече натрупаното вълна.

14. Неутрализатори за помещения, по-големи от 130 кв.м.,специализирани помещения,офиси,бизнес-помещения,автомобили със специален режим и други – по специална поръчка - изработват се само по заявка. Носят характеристиките на неутрализатори №12, като по желание на собственика в комплекта могат да се включат и други положителни въздействия, свързани с индивидуалната среда и развиваната дейност в къщата, офиса, фабриката, вилата, стопанската постройка,специализираната дейност,за която е предназначен автомобила и други.