logo
Начало English
Всички продукти и дейности са обект на запазена марка,ноу и шоу-хау на "Био-М Ив.Иванов"Еоод
 

ЗАПАЗЕНА МАРКА

Марката е запазена в Патентно ведомство на Република България.

Запазени са следните видове класове на стоки и услуги:

Клас 9: видеокасети с енергийно излъчване;

Клас 14: амулети - биостимулатори и неутрализатори;

Клас 16: книги, печатни издания, проспекти;

Клас 35: разпространение на рекламни материали - пропагандни брошури, листовки и образци;

Клас 41: издаване на книги;

Клас 42: услуги, свързани с физиката на човешкото тяло, извършвани чрез откриване и неутрализиране на вредни енергийни излъчвания и въздействия в различните им естествени, изкуствени и смесени разновидности, както и чрез използване на природни продукти, енергизирани минерали, биостимулатори, неутрализатори, радиестезични линеали, радиестезични махала и багети, радиестезични свидетели.