logo

ПубликацииПолезни връзки

Начало English
Всички продукти и дейности са обект на запазена марка,ноу и шоу-хау на "Био-М Ив.Иванов"Еоод
 

Глупост е да се мисли, че ...

Глупост е да се мисли, че магиите са най-сериозното

В-к "Позвънете новини", 02.2005г.

* Хората могат да избегнат вредните влияния като са щастливи, а за да се постигне това, трябва да бъдат във вътрешна хармония със себе си, казва радиестезистът Ивелин Иванов


- В какво се изразява работата на радиестезиста? Какво означава радиестезията?

- Радиестезистът определено не лекува, с лечение се занимават лекарите. Аз от 16 години се занимавам професионално с радиестезия. Има различни видове и типове радиестезия – това съм го обяснил много подробно в книгата ”Отровата на магиите – единадесет години по-късно”. Има два основни вида –

МЕНТАЛНА И ФИЗИКАЛНА РАДИЕСТЕЗИЯ

Аз работя и с двете. Радиестезията е откриване и неутрализиране на вредни въздействия, на вредни влияния и много други неща. Тя може да се ползва във всички области на живота. Аз всъщност предлагам вид радиестезична услуга. Прави се замерване, което установява данните и от тези параметри се установява начинът, по който по-нататък може да се работи върху енергетиката на дадения човешки организъм. Могат да се правят всякави замервания – не само на човек, а на всичко съществуващо в природата. Например, питали са ме какво лекуват камъните. Ами те не лекуват сами по себе си. Камъните помагат за това проблемът да се изчисти по някакъв начин.

- В книгата си говорите за жива и мъртва вода. Как се получават двете, какви са свойствата им?

- Аз работя с един основен биоелектроактиватор, който преди доста години мои приятели ми донесоха, всъщност ми донесоха няколко устройства. Всички биоелектроактиватори работят на принципа на електролизен път. Той разлага водата – и едната има само положителни анийони, а другата само катийони.

ЖИВАТА ВОДА МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИ

биоенергийните функции не само на човешкия организъм, но и примерно да активира по-бързия растеж на растенията, или да изчисти даден вид натоварвания и т.н.

- За всеки конкретен сучай ли подготвяте водата?

- Водата се прави по определен начин, тя си има определено ниво. Моята работа като радиестезист е да замеря за всеки конкретен случай какво количество вода е необходимо, как човек трябва да я приема и каква активация трябва да има тази вода в този биоелектрически разтвор. Колкото повече се активира водата, толкова е по-активна.

- Разкажете за контактите, които описвате в книгата си?

- Първият контакт не мога да кажа с точност кога беше.

НИКОГА ОБАЧЕ НЕ СА ПРЕКЪСВАЛИ

но сега не ги получавам по същия начин както в началото – тогава бяха по-различни. Дали ще са под формата на сън и под някаква друга форма, но ги има тези контакти. Като кажем контакти, хората си мислят за извънземни, за енергии и др. Тук става дума за съвсем други неща – в книгата съм го обяснил. За мен тези контакти са съвсем реални. Тоест моето съзнание по някакъв начин има функция да изкарва определени образи. И те всъщност дават излъчването, което се получава в момента.

- Това всъщност не е ли добре развито въображение – една част от Вас разговаря с друга част от Вас?

- Би могло да се каже. Това са

РАЗЛИЧНИ НИВА НА СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО

Радиестезията като наука обхваща точно това – съзнанието на оператора взема от подсъзнанието на човека, който има някакъв проблем, определения тип информация и след това подсъзнанието на оператора изкарва дадената информация. Много е вероятно да е нещо подобно, но за себе си аз си го обяснявам така: това е вид холограма, която в даден момент ми се спуска, за да мога аз да разбера дадено нещо. Би могло да бъде в сферата на нереалните неща, ако говорим за разни хвърчащи и летящи, но при мен няма такова нещо.

- Какво мислите за проявите на извънземен живот?

- От 16 години се занимавам с радиестезия и съм правил хиляди изследвания във всички сфери, които може да си представите, на паранормалното. Мога да кажа като извод, че не сме сами. Бил съм на такива срещи в чужбина, имам и подарък от един много известен стоматолог, който е бил на такъв форум в САЩ. Подаръкът е парче от метеорит, тоест не е от земен произход, и според него се появява на места, където е имало такива кацания на извънземни. Аз лично не съм се срещал с тях.

- В много от случаите, описани в книгата, споменавате косата. Каква точно е ролята й?

- ВСИЧКО У ЧОВЕКА ИЗЛЪЧВА ЕНЕРГИЯ

Аз работя с коса, защото е най-лесно. Косата е носител на ДНК – информацията на организма. По радиестезичен път се прави спектрален анализ и се работи.

- Попитах за косата, защото навсякъде, където се говори за магия, се споменава коса, нокът и т.н.

- Искам да изясня нещо. Книгата ми се казва ”Отровата на магиите – единадесет години по-късно”, като

АКЦЕНТЪТ Е НА ”ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО”.

Първата ми книга се казва ”Отровата на магиите”. Правя това уточнение, защото под път и над път хората говорят за магии. В природата съществуват над 1000 разновидности на вредни въздействия и негативни влияния, като магията е само едно от тях. Друг е въпросът, че на практика за повечето от хората то е основно и най-силно. Но в никакъв случай това не е така. Специално спрямо магиите – на територията на България

СЪЩЕСТВУВАТ 30-40 ВИДА НА Т.НАР. МАГИИ

а пък те се делят на 1500 подразновидности. Магията всъщност на практика е нискочестотна вълна. Хората обаче не могат да си го обяснят. Най-просто казано, например аз взема нещо от вас, а то е носител на вашата личност. Върху това нещо, след като се кодира определена отрицателна информация, то става неин носител. И този наглед съвсем нормален предмет, върху който обаче е кодирана такава информация, той започва да черпи вашата лична биологична вълна. И вместо тя да захранва вашия организъм, личната биологична вълна захранва дадения предмет, тоест той се е превърнал вече в муска.

- Значи този предмет действа негативно?

- Негативно от една гледна точка, а от друга може да е позитивно.

- Може ли човек да разбере, че му е направена магия?

- Естествено, че може. По различни методи се установява. Ако имате някакъв проблем, трябва да го установите какъв е точно. Ако имате температура – отивате на лекар, нали. Глупост е обаче

ХОРАТА ДА СИ МИСЛЯТ, ЧЕ МАГИИТЕ СА НАЙ-СЕРИОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Понякога човек се подлага на автомагия, под въздействие на отрицателни емоции.

- Има ли хора, застраховани от магии?

- Не мога да кажа, че има застраховани. Но ако човек до голяма степен не вярва, че могат да го хванат подобни неща и няма нещо съвсем целенасочено и професионално правено спрямо него, той до някаква степен е неуязвим. Но до някаква степен.

- Само неверието ли се явява като вид защита?

- Ако всички енергийни нива на човек са в хармония, би трябвало той да е неуязвим. Но пък много трудно може да се постигне такава хармония.

- Някакъв съвет към читателите ни, за да се предпазват от такива вредни влияния?

- Да бъдат щастливи, а за да се постигне това, трябва да бъдат във вътрешна хармония със себе си. Да избягват злобата и завистта. Ако могат да ги елиминират колкото може по-встрани, ще се чувстват по-добре.

МЕТОДЪТ НА ИВЕЛИН ИВАНОВ

Книгата ”Отровата на магиите – единадесет години по-късно” не обяснява кой по какъв начин е омагьосан и кой по какъв начин прави магии. В нея е цялото учение ЕЛЕТИРАКСКЛОПУХ – 7-те му степени, като всяка една от тях показва определени различни неща като излъчване. Аз практикувам точно тази система, каза Ивелин Иванов. Названието е съвкупност от тези 7 степени. Учението е създадено в древен Китай, но тъй като практикуването на една от степените е превръщала занимаващите се с нея в машини за убиване, то е скрито в непрестъпния Тибет.

Степените са: ЕЛЕ, ТИ, РАК, СКЛО, ПУХ, като ТИ и РАК са двойни.
ЕЛЕ – степен за душевно равновесие.
ТИ – (двойна степен) - съвкупност от енергии - земни и космически (ИН и ЯН).
РАК – (двойна степен) - сбор от красивото в света.
СКЛО – всичко, сътворено от древните народи на Земята.
ПУХ – режим на живот, хранене, начин на мислене и други.

Всичко около ЕЛЕТИРАКСКЛОПУХ се е пазело в тайна заради степента ОПУХ (система за убиване). За да се превърне в ефективна система за убиване, е нужно да се присъедини част от системата СКЛО, тоест да се получи ОПУХ. Едва тогава е възможно превръщането на даден човек в машина за убиване.

Това не е само книга, а може да играе роля на учебник, обяснява авторът. Там има различни указания за различни проблеми и всеки може да потърси разрешаване на даден проблем, като спазва указанията в нея.

СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

Идва при мен една госпожа – доста ерудирана, с няколко виши образования. Тя е минала курс на обучение при един небезизвестен руски професор. След кето е минала няколко други нива на обучение по паранормални неща в чужбина. За мен бе фрапиращо, че жената беше тотално раздалечена като физика, като емоции, като психика, като всичко друго. Тоест говори едно, прави малко некоординирани движения. Направи ми впечатление, че като й диктувах елементарна система, която тя трябва да прави за изчистване на организма, тя ми казва: ”Малко по-бавно, моля”. Въпреки, че говорех бавно. Питам я защо, какво прави в момента. Поглеждам – листът бе разграфен на 4. Тя пишеше на 4 различни езика, като нито един не бе български. Питам я защо го прави. Отговорът бе: ”След всичките курсове, които изкарах, българският ми се изгуби кат правопис. Затова пиша на езиците, които смятам, че знам. Но обикновено винаги забравям по нещо, затова пиша и на четирите.” Курсовете всъщност са въздействали върху нея и жената има 4-5 ”Аз-а" в себе си. Успяхме да балансираме нещата до някаква степен при нея и доколкото знам, сега отново живее в чужбина.Невяна Добрева