logo

ПубликацииПолезни връзки

Начало English
Всички продукти и дейности са обект на запазена марка,ноу и шоу-хау на "Био-М Ив.Иванов"Еоод
 

Международен симпозиум по ...

Международен симпозиум по парапсихология в Банкя - опит за равносметка

СРЕЩА НА ДРЕВНОСТТА С НАЙ-НОВОТО В НАУКАТА

В-к "Свръхестественото", 10.1995г.


Още преди век мъдри и посветени люде са предрекли, че през новата епоха на Водолея фундаменталната и езотеричната наука отново ще се срещнат и ще намерят общ език, както е било преди хилядолетия, по времето на Първата човешка раса. Пророкували са още, че скоро нашите деца по рождение ще притежават онези все още невероятни за нас свръхсензитивни възможности, които за съжаление, днес превръщат носителите си едва ли не в бели врани сред обществото. Тези пресказания вече започват да се сбъдват, както много други преди това.


Когато се заехме с организирането на този симпозиум, си давахме ясна сметка за горчивия опит от предишни конгреси и сбирки на парапсихолози и сензитиви, често богато гарнирани с неадекватни прояви и личностни нападки. На тях, кой знае защо, всички опити за легализиране на парапсихологията като наука и за утвърждаване статута на сензитивите – лечители неизменно биваха изтиквани на заден план от необятните амбиции на Егото – кой е по- и най-велик и кой да води бащина дружина. Много ни се искаше този път да не бъде така, и ако искате вярвайте, но месеци преди симпозиума целият ни екип се бе отдал на визуализация – заедно и поотделно изграждахме мисъл – форма за предстоящата среща като средище за спокойна и ползотворна работа, за приятелски контакти със сродни души, изпращахме мощен поток от любов към всички бъдещи участници, и май се получи ...

В продължение на три дни в хотел ”Банкя - Палас” намериха общ език и мирно съжителстваха над 200 сензитиви, лекари, физици, биолози, астролози, народни лечители, доктори на науките, професори, гости от Русия, Сърбия, Турция, Германия ... Е, тук-там припламваха взривоопасни пламъчета, но общата атмосфера на колегиалност и толерантност бързо ги потушаваше.

НАЧАЛОТО БЕ ПРАЗНИК ЗА ДУХА

Така нарекохме първия ден на симпозиума, отреден за пресконференция и за една от най-висшите прояви на духа – изкуството. На срещата с журналистите информирахме колегите си от други издания, с риск да ги разочароваме, че по време на симпозиума няма да викаме духове, нито ще посрещаме извънземни, а съвсем сериозно ще разискваме върху различни аспекти на паранормалното и свръхсетивните човешки способности. Мисля, че точно така се получи през двата работни дни на симпозиума.

След пресконференцията бяха открити три самостоятелни изложби на контактна живопис – на Павлина Цокева от Габрово, Василка Бакърджиева от София и Щефания Декова от Варна, както и колективната изложба на трима професионални художници – нашите отдавнашни приятели и съмишленици Венелин и Санислав Вълканови и Пламен Капитански. Последва представянето на три новоизлезли книги – на Петя Димитрова, Игнат Игнатов и Мария Мандаджиева. Празникът завърши с великолепен концерт. Кавалът на Теодоси Спасов ту ни издигаше в Космоса, ту вкарваше в залата пулсиращата жизненост на селския живот. След него медитативната музика на Учителя Дънов в изпълнение на нашите сестри от Бялото братство Ина Дойнова и Йоана Стратева с такава лекота понесоха душите към по-висши нива, че до последния ден никой не си позволи да слезе до равнището, което обикновено дистанцира истински пробудените от подобни масови прояви ...

ДОКЛАДИТЕ

бяха повече от 20. Сред тях имаше и теоретични разработки, и хипотези, и практически резултати от работата на изтъкнати лечители. Д-р Румяна Червенкова се спря на взаимоотношенията между парапсихологията и официалната наука, както и на две тежки заболявания – епилепсията и рака, разгледани и от двете гледни точки – медицинска и езотерична.

Инж. Кубрат Томов в доклада си за психотрониката и прехода към XXІ век акцентира вниманието върху ролята на жената в Новата епоха, на необходимостта от симбиоза между фундаменталната и езотеричната наука. Нашият консултант Ивелин Иванов от Добрич разгледа същността на дистанционните енергийни въздействия (магиите) и начините за тяхното установяване и неутрализиране. Ирина – главната редакторка на в-к ”Свръхестественото” Петя Димитрова, сподели опита и констатациите си при експерименти за излизане извън тялото в будно състояние, както и техниките за защита в подобни ситуации.

Най-голямото внимание по време на симпозиума бе отделено на практическото приложение на биополето в медицината. Игнат Игнатов – физик и биоенерготерапевт, докладва за трайните резултати при лечението на очни заболявания с биополе. Саркис Гюламджиян се спря на някои практически приложения на часовата астрология, инж. Божидар Даскалов представи разработените и прилагани от неговия колектив биолокационни тестове за моментно състояние на личността. Свои разработки представиха и редица лекари – биоенерготерапевти. Появи се дори заявка за научно откритие – според к.ю.н. Ана Караангелова, догодина човечеството ще открие дсетата планета от Слънчевата система, наричана от извънземния разум Марсианос. Тя ще се вижда от Земята само в продължение на 8 минути и за този момент български контактьор ще предупреди астрономите от Роженската, от една руска и една американска обсерватории.

АТМОСФЕРАТА

След всеки доклад следваше поток от обстойни въпроси, корекции, уточнения, които пресичаха всеки опит за измъкване с общи приказки и неподплатени констатации. Но някак си се долавяше, че целта е не да се уязви докладчика, а да се насочи вниманието му към някои пропуски или към нови възможности.

А що се отнася до атмосферата в кулоарите, между заседанията в кафенето или ресторанта, тя бе направо сърдечна. Край щандовете с езотерична литература се раздаваха автографи, разменяха се визитки и покани за гостуване, демонстрираха се взаимно различни способности, провеждаха се безплатни консултации – като между колеги. А след традиционното ”Астрощоу” ни бяха необходими часове, за да измъкнем нашите консултанти от обкръжението на любопитните им почитатели в залата. Сред тях се забелязваха художници, музиканти, артисти, бизнесмени, политици. В началото пристъпили прага с малко неудобство, само след минути те вече с удоволствие плуваха в общата атмосфера на съпричастност и доброжелателност и искрено се чудеха, защо толкова дълго не са се събирали с ”различните”.

ФИНАЛЪТ И РЕЗУЛТАТИТЕ

Колкото и да е приятно нещо, то все някога свършва. Трите дни в Банкя изтекоха неусетно. След тях останаха няколко конкретни предложения до различни държавни инстанции, една дебела папка с доста стойностни доклади, много колегиални контакти и приятелства, нови идеи за експерименти и сътрудничество. Дай Боже зрящите с третото око наистина един ден да обединят усилията си, защото човечеството и неговата люлка – Земята, все още имат своя шанс и той не бива да се пропилява.