logo

ПубликацииПолезни връзки

Начало English
Всички продукти и дейности са обект на запазена марка,ноу и шоу-хау на "Био-М Ив.Иванов"Еоод
 

Белите магове са ...

Белите магове са сътрудници на Бог

В-к ”Свръхестественото”

АНГЛИЧАНИТЕ ДА УЧАТ БЪЛГАРСКИ


Наистина ли магията е връх в познанието на Стария свят, в Средновековието и дори днес? Кой трябва да изучава магия и кой – не?

Всеки, който се е сблъскал с тази сила, се е убедил, че тя е реалност – висша или низша, черна или бяла – и в това няма съмнение.

Маговете на Халдея и Египет старателно са криели тази наука, тъй като знаели опасността, която тя би могла да донесе, попадайки в ръцете на хитри и безнравствени хора. Когато подбирал своите ученици в Къщата на живота (мястото, където те се обучавали), от всичките 15-20 магът избирал само един или двама. По-важна от умствените им способности и душевната нагласа е тяхната нравствена същност. Защото е недопустимо да владееш висшата магия и в същото време да си зъл, безотговорен и деморализиран.

Днес из вестниците се срещат обяви, в които се предлага на желаещите да изкарат курсове по окултна подготовка, маготехника и което е най-нежелателно по черна магия. И всичко – в рамките на една или две седмици. Това е повече от смешно!

За да се изучи древната Висша магия, е необходимо да се познават: Астрология, Кабала, Теогнозия (Богородознание), Физиогнозия (Окултна биология и Окултна физика), Космогнозия (Космобиология), Антропогнозия (Окултни познания за човека) и като защита от невидимите сили – Спиритизъм и Теургия – двата дяла: телесен и психичен. И това е само теоретичния дял.

Практичният дял включва хипер-физическа подготовка на човека, разпространение на човешкото същество във времето и пространството, познание за невидимото, отношение към Космоса, Гнозие или Свещенно учение и др.

Както виждате, този огромен материал трудно може да бъде усвоен дори за няколко години, камо ли за една или две седмици. Трябва, също така, да се знае, че този, който е наистина компетентен в магията, никога не би организирал подобни курсове. Той знае, че ако не е сигурен в моралната чистота на учениците си, би могъл да утежни своята карма, тъй като ще бъде отговорен и за стореното от тях.

НУЖНА ЛИ Е МАГИЯТА И КОЙ ТРЯБВА ДА Я ИЗУЧАВА?

Този, който има непреодолима жажда за истина и естествена склонност към окултизма, който има естествена потребност от познания.

Магията не е самоцел, тя е стремеж на човека да се реализира в хипер-физическата подготовка, да влезе в контакт с Космическите сили и по-висшите нива на съзнание. Магията е един ”вик” на човешката жажда за познания. Древните магове първо са постигнали посвещение и едва след това са започнали магическата си дейност. Те минавали през изпитанията на ”огъня”, ”водата и ”въздуха”, овладявали чакрите и така осъществявали връзка с фундаментите в природата. Техните етерни тела добивали способността да им трептят в унисон с планетните вибрации.

Един наистина способен маг е бил в състояние да воюва с помощта на магията (в Библията има такива примери). За него не е било проблем да предизвика дъжд, суша, наводнение , заметресение, а също така и да ги спира. Така магът се намесвал в делата на природата. Но това не бивало да става произволно, защото той носел отговорност пред Бога, ако с делата си наруши земния порядък и Космическата воля. Владеейки висшето познание, той ставал сътрудник на Бога за добруването на Земята и имал ранг на святост.

КОЙ НЕ БИВА ДА ИЗУЧАВА МАГИЯ?

Този, на когото му липсва морал – основния закон на Логоса (Космическия разум). Този, който се стреми към нея с цел да навреди или отмъсти, който не е развил чакрите си. Освен това има една категория хора, които усвояват примитивната магия за да пакостят от завист, за придобиване на имот, или по любовни причини. Със съзнателните си зли действия те трупат грехове, превръщат живота на напълно невинни хора в проклятие, а за себе си подготвят такава тежка карма, че след дематериализацията, т.е. след физическата им смърт, тя ги напада силно в образа на страшна мисъл – форма и техните мъки са непоносими. Такива са последиците на невежеството, защото злото е наистина невежество!

Живеем във време не само на социален и политически преход, а навлизаме и в качествено нова епоха. Политиците смятат, че нашата страна ще тръгне по пътя на западните демокрации. Какво заблуждение!

Преходът, който прави България, не се осмисля днес в неговата дълбочина. В тази епоха, в която навлизаме, България ще свири първата цигулка. В тази епоха ще се върнат загубените окултни способности на човека и той ще вижда невидимото, ще възстанови отново астралното си зрение. Този процес е вече налице – много от екстрасенсите го владеят. И тъй като именно от България ще започне този процес, не българите трябва да учат английски, а може би англичаните – български ...